Εκδόσεις βιβλίων

Ο Ορφέας και η Νεφέλη στη χώρα των κλασμάτων

kaiafa_lemonidis

«O Ορφέας και η Νεφέλη στη χώρα των κλασμάτων» είναι ένα ευφάνταστο, ευχάριστο και διδακτικό μαθηματικό παραμύθι το οποίο μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά στη μάθηση των κλασμάτων. Το έγραψε η Ιωάννα Καϊάφα, που είναι φιλόλογος και δασκάλα, στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών της σπουδών στη διδακτική των μαθηματικών. Είναι ένα έργο που αποτελεί καρπό επιστημονικής έρευνας του εργαστηρίου των Μαθηματικών της Φύσης και της Ζωής και δοκιμάστηκε σε πολλούς δασκάλους, μαθητές, γονείς και διδάχτηκε, επίσης, πειραματικά μέσα στην τάξη.

Θεωρώ ότι το έργο αυτό είναι καινοτόμο, γιατί χρησιμοποιεί το παραμύθι, για να διδαχτεί ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο που είναι τα κλάσματα, σε σημεία που έχουν αποδειχθεί από την επιστημονική έρευνα ότι είναι δύσκολα για τα παιδιά. Η διαπραγμάτευση και διδασκαλία των κλασμάτων, όπως είναι οι διάφοροι τρόποι λύσης, η έκφραση του τρόπου σκέψης από το παιδί, οι νοεροί υπολογισμοί με κλάσματα και οι διαφορές των φυσικών αριθμών από τα κλάσματα, γίνονται μέσα στο πλαίσιο της σύγχρονης διδασκαλίας των μαθηματικών που βασίζεται στην επιστημονική έρευνα.

Τα κλάσματα αποτελούν ένα χώρο των μαθηματικών όπου τα παιδιά συναντούν πολλές δυσκολίες. Οι δυσκολίες αυτές, τις περισσότερες φορές, οφείλονται στο νέο τρόπο σκέψης που απαιτούν, ο οποίος σε αρκετά σημεία έρχεται σε αντίθεση με τον τρόπο σκέψης που έχουν μάθει ήδη από τους φυσικούς αριθμούς.

Το παρόν έργο αποτελεί ένα σύγχρονο διδακτικό εργαλείο που ελπίζω και εύχομαι να χρησιμοποιηθεί, για να βοηθήσει πολλά παιδιά στην κατανόηση των κλασμάτων.

Χαράλαμπος Λεμονίδης
Καθηγητής Διδακτικής Μαθηματικών

Περισσότερες πληροφορίες


Νοεροί Υπολογισμοί

book_2013

Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται σημαντικά και σύγχρονα θέματα που αφορούν τους νοερούς υπολογισμούς και την εκτίμηση και απευθύνεται σε όσους ασχολούνται με την πράξη και την έρευνα της εκπαίδευσης των μαθηματικών. Μερικά από τα ερωτήματα στα οποία επιχειρεί να απαντήσει είναι:

Πώς ορίζονται οι νοεροί και κατ’ εκτίμηση υπολογισμοί, γιατί είναι σημαντικοί και με ποιες άλλες μαθηματικές έννοιες και γνωστικές συμπεριφορές σχετίζονται; Ποιες είναι οι στρατηγικές που χρησιμοποιούνται στις νοερές προσθέσεις, αφαιρέσεις, πολλαπλασιασμούς και διαιρέσεις με φυσικούς και ρητούς αριθμούς; Πώς μαθαίνεται η προπαίδεια και ποια είναι τα γνωστικά χαρακτηριστικά της; Ποιες είναι οι σύγχρονες τάσεις για τη διδασκαλία των νοερών υπολογισμών και της εκτίμησης; Ποια διδασκαλία εφαρμόζουν η Αγγλία και η Ολλανδία σε αυτό το θέμα και η συγκριτική μελέτη αυτών των διδασκαλιών από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα; Πώς εξελίχθηκε ιστορικά η διδασκαλία των νοερών υπολογισμών και της εκτίμησης στην ελληνική εκπαίδευση;

Πώς μαθαίνουν τους νοερούς υπολογισμούς και ποιες αδυναμίες παρουσιάζουν οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και δυσκολίες στα μαθηματικά; Πώς λειτουργεί η μνήμη και σε ποια σημεία του εγκεφάλου γίνεται η λειτουργία των διεργασιών που σχετίζονται με τους νοερούς υπολογισμούς; Τα περιεχόμενα του βιβλίου εμπλουτίζονται με πολλές εμπειρικές έρευνες της σχολής των Μαθηματικών της Φύσης και της Ζωής, οι οποίες αναδεικνύουν τις συμπεριφορές Ελλήνων μαθητών στα παραπάνω θέματα.

Περιεχόμενα βιβλίου
Περισσότερες πληροφορίες


Μια νέα πρόταση διδασκαλίας των Μαθηματικών στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου
image009

Με την έκδοση του βιβλίου αυτού φιλοδοξούμε να κα­ταθέσουμε τη δική μας μικρή συμβολή στον εκσυγχρο­νισμό της διδασκαλίας των Μαθη­ματικών στις πρώτες τάξεις του Δημο­τικού Σχολείου.

Αρχικά γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή στη διδασκαλία των Μαθηματικών στις πρώτες τάξεις του Δημτικού Σχολείου κατά τη διάρκεια του εικοστού αιώνα. Στη συνέχεια αναλύο­νται και παρουσιάζονται οι αρχικές αριθμητικές γνώσεις που έχουν τα παιδιά όταν έρχονται στο Δημοτικό Σχολείο. Ακολουθεί σύντομη παρουσίαση των διδακτικών αρχών οι οποίες διαπνέουν τη νέα πρότασή μας για τη διδασκαλία των Μαθηματικών.

Παρουσιάζονται οι αλλαγές που προτείνουμε σε όλα τα περιεχόμενα των Μαθηματικών των δύο πρώτων τάξεων, η ορθότητα των οποίων τεκμηριωνεται εμπειρικά μέσα από πειραματική εφαρμογή τους σε σχολεία. Τέλος, αναλύουμε και αποδεικνύουμε την αλλαγή στις επιδόσεις των μαθητών που επιφέρει αυτή η νέα πρό­ταση διδασκαλίας.

Περισσότερες πληροφορίες


Στοιχεία Αριθμητικής και Θεωρίας Αριθμών για το δάσκαλο
image011

Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται από τη μαθηματική πλευρά έννοιες της Αριθμητικής και της Θεωρίας των Αριθμών. Σκοπός του είναι να βοηθήσει το μελλοντικό ή τον εν ενεργεία εκπαιδευτικό να κατανοεί και να αναλύει με μαθηματικό τρόπο θέματα τα οποία συναντά στη διδασκαλία του.

Το περιεχόμενο του βιβλίου αυτού απευθύνεται κυρίως στους φοι­τητές των Παιδαγωγικών Τμημάτων, αλλά και στους διδάσκοντες του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού που βρίσκονται στη διαδικα­σία επιμόρφωσης, καθώς και στους καθηγητές των πρώτων τάξεων του Γυμνασίου.

Οι νηπιαγωγοί και οι δάσκαλοι μπορούν να βρουν στοιχεία σχετικά με τη θεμελίωση της έννοιας του φυσικού αριθμού και των τεσσάρων πράξεων με βάση τη συνολοθεωρία, καθώς και την ανάλυση εννοιών όπως η ταξινόμηση, η διάταξη κ.ά. Τους διδά­σκοντες των πρώτων τάξεων του Γυμνασίου αφορούν έννοιες από τη Θεωρία των Αριθμών που εμπεριέχονται στη διδασκόμενη ύλη.

Περισσότερες πληροφορίες


Περίπατος στη Μάθηση της Στοιχειώδους Αριθμητικής

image015

Τις τελευταίες δεκαετίες οι έρευνες της επιστήμης της Διδακτικής των Μαθηματικών αλλά και της Γνωστικής Ψυχολογίας έφεραν στην επιφάνεια πολλές λεπτομέρειες σχετικές με τον τρόπο που γίνεται η μάθηση πολλών εννοιών και καταστάσεων της Στοιχειώδους Αριθμη­τικής, οι οποίες είναι άγνωστες στη πλειοψηφία των διδασκόντων στη χώρα μας.

Με τη χρησιμοποίηση όλων αυτών των σύγχρονων δεδομένων στο βιβλίο αυτό παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο φτάνει το παιδί στην κατανόηση της έννοιας του αριθμού αρχίζοντας από τις γνώσεις και ικανότητες που διαθέτει ακόμη από την προσχολική ηλικία. Εξετάζονται, δηλαδή, σε μια πορεία εξέλιξης οι ικανότητες της προφορικής αρίθμη­σης, της απαρίθμησης, της διατήρησης του αριθμού, της γραφής του, των πρώτων προσθέσεων και αφαιρέσεων, κλπ. Παρουσιάζεται επίσης ο τρόπος με τον οποίο αρχίζει από την προσχολική ηλικία και εξελίσσεται μέχρι την ενηλικίωση η νοερή μάθηση των τεσσάρων απλών πράξεων της αριθμητικής και η αποθήκευση των αποτελεσμάτων τους στη μνήμη. Αναλύονται και δίνονται κανόνες ταξινόμησης και αξιολόγησης, για τον εκπαιδευτικό, των προβλημάτων που λύνονται με τις τέσσερις πράξεις. Οι ταξινομήσεις των προβλημάτων αυτών μπορούν να εφαρμοστούν μέχρι και τις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου. Αναλύονται επίσης οι αλγό­ριθμοι των γραπτών αριθμητικών πράξεων και των ιδιοτήτων που τους συνθέτουν και παρουσιάζονται τα λάθη των μαθητών κατά τη χρήση τους.

Το περιεχόμενο του βιβλίου αυτού απευθύνεται κυρίως στους δασκά­λους, στους νηπιαγωγούς και στους καθηγητές των πρώτων τάξεων του γυμνασίου. Απευθύνεται επίσης σε όλους εκείνους που ασχολούνται επιστημονικά με τη διδασκαλία της στοιχειώδους αριθμητικής (συντά­κτες προγραμμάτων, σχολικούς συμβούλους, επιμορφωτές, ερευνητές της Διδακτικής των Μαθηματικών), καθώς επίσης στους γονείς και στους ερευνητές της Γνωστικής Ψυχολογίας και Παιδαγωγούς που ασχο­λούνται με Μαθηματικά θέματα.

Περισσότερες πληροφορίες


Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής – Βιβλίο Μαθηματικών της Β΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου

«Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής» είναι ο τίτλος των καινούργιων βιβλίων των Μαθηματικών της Α΄ και Γ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου που γράφτηκαν από την ομάδα του καθηγητή της Διδακτικής των μαθηματικών Χ. Λεμονίδη. Το βιβλίο αυτό της Β΄ τάξης είναι στο ίδιο πνεύμα και έρχεται να συμπληρώσει τη σειρά των τριών τάξεων. Ο τίτλος αυτός χαρακτηρίζει την τάση για τη διδασκαλία των Μαθηματικών που αναπτύχθηκε στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας μετά από μακροχρόνιες επιστημονικές έρευνες. Η λογική αυτή της διδασκαλίας προσπαθεί να φέρει τα μαθηματικά του σχολείου πιο κοντά στον κόσμο των παιδιών και να αποκτήσουν ουσιαστικότερες γνώσεις και δεξιότητες από το μάθημα. Στη σειρά αυτή των βιβλίων, εκτός από το μαθητή, δίνεται ιδιαίτερη σημασία στο ρόλο του δασκάλου και του γονέα. Στο βιβλίο του δασκάλου παρουσιάζονται πολλές διδακτικές οδηγίες και συμβουλές σύμφωνα με τα σύγχρονα δεδομένα της επιστήμης. Υπάρχουν εννιά επιστολές σε κάθε βιβλίο που απευθύνονται στο γονέα, για να τον ενημερώσουν σχετικά με το τι μαθαίνει το παιδί του στο σχολείο αλλά και να του προτείνουν τρόπους για να το βοηθήσει.

Comments are closed.

Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, 2011