Γεωμετρία

Στο επίπεδο αυτό που βρισκόμαστε κάνουμε την επιλογή να παρουσιάσουμε τη γεωμετρία με εμπειρικό τρόπο και να τη συνδέουμε με την τέχνη και τον πολιτισμό. Οι δραστηριότητες, δηλαδή, που προτείνονται στους μαθητές τους οδηγούν στο να αναγνωρίζουν, να ονομάζουν, να χαράζουν, να φαντάζονται, να αναπλάθουν στο μυαλό τους και γενικά να μεταχειρίζονται τα σχήματα εμπειρικά, με τη διαίσθηση αλλά και νοητικά.

Με συνθέσεις εικόνων χρησιμοποιώντας μόνο γεωμετρικά σχήματα και με αντικείμενα της καθημερινής ζωής, εισάγουμε τα γεωμετρικά σχήματα και τα στερεά σώματα. Οι μαθητές χρησιμοποιούν κύκλους, τρίγωνα, τετράγωνα κ.τλ για να συνθέσουν τις εικόνες δέντρων, προσώπων κ.ά. Ασκούνται σε ελεύθερες χαράξεις με το χέρι αλλά και με το χάρακα.

Οι οπτικές διεργασίες της ανάλυσης και της σύνθεσης των γεωμετρικών σχημάτων είναι πολύ σημαντικές για το μάθημα της γεωμετρίας. Αυτές οι οπτικές διεργασίες εφαρμόζονται πολύ σε δραστηριότητες των παζλ, των πλακόστρωτων και των μωσαϊκών. Τα παιχνίδια του παζλ και του τάγκραμ που συναντούμε στην καθημερινή ζωή του παιδιού είναι ευχάριστα και πολύ ουσιαστικά για την ανάπτυξη γεωμετρικών οπτικών ικανοτήτων. Η σύνθεση πλακόστρωτων και η ανάλυση μωσαϊκών μας συνδέουν με την τέχνη και την παράδοση.

Στην Α’ τάξη πραγματοποιείται μία πρώτη εμπειρική επαφή των μαθητών με αντικείμενα, εικόνες και σχήματα που είναι συμμετρικά ως προς άξονα.Μέσα από διπλώσεις σε χαρτί και τη δημιουργία συμμετρικών αποτυπωμάτων με μπογιές (στάμπες) και τον καθρέπτη φέρνουμε τους μαθητές σε μια εμπειρική επαφή με τη συμμετρία. Με την επαφή αυτή και με την παρέμβαση της διδασκαλίας οι μαθητές οδηγούνται να εντοπίζουν τη συμμετρία, να παρατηρούν τον άξονα συμμετρίας και να μπορούν να προσθέτουν με απλό τρόπο (διαφανές χαρτί, καρπόν κτλ.) το συμπληρωματικό μέρος του σχήματος, ώστε να γίνει συμμετρικό. Στην αρχή, ο έλεγχος της συμμετρίας γίνεται με το δίπλωμα του χαρτιού. Στη συνέχεια όμως πρέπει οι μαθητές απλώς να το φαντάζονται, για να ελέγχουν αν ένα σχήμα είναι συμμετρικό ή όχι.


Comments are closed.

Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, 2011