Νοεροί υπολογισμοί

Δίνουμε μεγάλη σημασία στους νοερούς υπολογισμούς διότι οι υπολογισμοί αυτοί είναι χρήσιμοι για τους παρακάτω λόγους:

1) Χρησιμοποιούνται περισσότερο από ό,τι οι γραπτοί υπολογισμοί. 2) Δημιουργούν καλύτερη και βαθύτερη κατανόηση της έννοιας του αριθμού. 3) Η νοερή εργασία αναπτύσσει ικανότητες για τη λύση προβλημάτων. 4) Βοηθούν στην κατανόηση και στην ανάπτυξη των γραπτών μεθόδων υπολογισμού (I. Thompson, 1999, p. 147).

Οι νοεροί υπολογισμοί αναφέρονται συνήθως στις τέσσερις πράξεις αλλά και στους αριθμούς και τους κανόνες του συστήματος αρίθμησης. Ο δάσκαλος κατά τη διδασκαλία των νοερών υπολογισμών ζητάει από τους μαθητές να εξηγήσουν τον τρόπο με τον οποίο υπολόγισαν το αποτέλεσμα. Το να εξηγεί ο μαθητής τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζει είναι μια πολύ χρήσιμη διανοητική ενέργεια (μεταγνωστική διαδικασία). Επίσης ο δάσκαλος δίνει τη δυνατότητα να εκφραστούν, να συζητηθούν και να καταγραφούν όλοι οι δυνατοί τρόποι υπολογισμού μιας πράξης.


Comments are closed.

Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, 2011