45 λεπτά με τρία νομίσματα

45 λεπτά με τρία νομίσματα

Πατήστε πάνω στην εικόνα για να ανοίξει η εφαρμογή. Στη συνέχεια μεταφέρετε τα νομίσματα που απαιτούνται στο λευκό πλαίσιο για να σχηματίσετε το ποσό των 45 λεπτών. Η εφαρμογή δέχεται οποιονδήποτε συνδυασμό νομισμάτων σχηματίζουν τον αριθμό των 45 λεπτών.

← Πόσα είναι όλα τα χρήματα;Τα μπαλόνια →