Χρήματα στο πορτοφόλι

← Πόσα τρίγωνα υπάρχουν στο σχήμα;Ο Ευκλείδης αγοράζει →