Η Ελένη αγοράζει ένα μολύβι

Η Ελένη αγοράζει ένα μολύβι

Η εφαρμογή είναι κατάλληλη για την οπτικοποίηση του προβλήματος. Πατήστε την εικόνα για να ανοίξει η εφαρμογή. Στη συνέχεια μεταφέρετε τα νομίσματα που απαιτούνται στο λευκό πλαίσιο για να φτάσετε το ποσό των 1,18 €. Το πρόβλημα επιδέχεται πολλές λύσεις.

← Πόσα ορθογώνια υπάρχουν στο σχήμα;Οι προσθέσεις του Άλιεν →