Κανονικότητες στους βράχους του φεγγαριού(Moon rock patterns)

Κανονικότητες στους βράχους του φεγγαριού(Moon rock patterns)

Η εφαρμογή αυτή ασκεί τους μαθητές στις γεωμετρικές κανονικότητες. Παρουσιάζονται διάφορα επίπεδα δυσκολίας. Όσο ο μαθητής προχωράει στα επίπεδα, του δίνονται περισσότερες χρωματιστές μπάλες, με αποτέλεσμα να δυσκολεύει η κανονικότητα. Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα να γίνουν έως τρία λάθη, για να χάσει κάποιος.

 

← Ναυμαχία στην αριθμογραμμήΣυμμετρία →