Σχηματίζω Αριθμούς

Σχηματίζω Αριθμούς

Η εφαρμογή αυτή βοηθά τα παιδιά να κατανοήσουν την έννοια των δεκάδων και των μονάδων σε έναν διψήφιο αριθμό. Στην αρχή του παιχνιδιού μπορούμε να επιλέξουμε αν οι αριθμοί θα είναι μέχρι το 19, το 29, το 49, το 99 ή το 999, ανάλογα με το επίπεδο του παιδιού.

 

← Η κάμπια που μετράειΝαυμαχία στην αριθμογραμμή →