Συμμετρία

Συμμετρία

Με την εφαρμογή αυτή τα παιδιά ασκούνται στα συμμετρικά σχήματα. Αρχικά, έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε εικόνες, σχήματα ή μοτίβα. Έπειτα το παιδί καλείται να συμπληρώσει το συμμετρικό μοτίβο (εικόνα ή σχήμα) ανάμεσα από 8 προτεινόμενες περιπτώσεις που δίνονται.

 

← Κανονικότητες στους βράχους του φεγγαριού(Moon rock patterns)Συμμετρικά και μη συμμετρικά σχήματα →