Συμμετρικά και μη συμμετρικά σχήματα

Συμμετρικά και μη συμμετρικά σχήματα

Η εφαρμογή αυτή σχετίζεται με την έννοια της συμμετρίας. Αρχικά, ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει αν θέλει να ασχοληθεί με εικόνες, σχήματα ή γράμματα. Έπειτα, καλείται να κρίνει αν οι εικόνες, τα σχήματα ή τα γράμματα, είναι συμμετρικά ή μη συμμετρικά σχήματα, τοποθετώντας τα στο αντίστοιχο κουτί.

 

← ΣυμμετρίαΣπίτι με έξι σχήματα →