Βιβλία Μαθηματικών Α’ Δημοτικού

Συγγραφείς
Χαράλαμπος Λεμονίδης, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Αθανάσιος Θεοδώρου, Εκπαιδευτικός
Αχιλλέας Καψάλης, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Δημήτριος Πνευματικός, Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Πληροφορίες διδακτικού πακέτου


Τίτλος: Μαθηματικά Α' Δημοτικού - Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής - Βιβλίο Μαθητή

Αριθμός τεύχων: 2

Ηλεκτρονική μορφή

Πληροφορίες διδακτικού πακέτου


Τίτλος: Μαθηματικά Α' Δημοτικού - Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής - Βιβλίο Δασκάλου

Αριθμός τεύχων: 1

Ηλεκτρονική μορφή

Πληροφορίες διδακτικού πακέτου


Τίτλος: Μαθηματικά Α' Δημοτικού - Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής - Τετράδιο Εργασιών

Αριθμός τεύχων: 4

Ηλεκτρονική μορφή

Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, 2011