Βιβλία Μαθηματικών Γ’ Δημοτικού

Συγγραφείς
Χαράλαμπος Λεμονίδης, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Ευτέρπη Θεοδώρου, Εκπαιδευτικός
Κωνσταντίνος Νικολαντωνάκης, Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Ιωάννης Παναγάκος, Σχολικός Σύμβουλος
Αδαμαντία Σπανακά, Εκπαιδευτικός

Πληροφορίες διδακτικού πακέτου


Τίτλος: Μαθηματικά Γ' Δημοτικού - Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής - Βιβλίο Μαθητή

Αριθμός τεύχων: 1

Ηλεκτρονική μορφή

Πληροφορίες διδακτικού πακέτου


Τίτλος: Μαθηματικά Γ' Δημοτικού - Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής - Βιβλίο Δασκάλου

Αριθμός τεύχων: 1

Ηλεκτρονική μορφή

Πληροφορίες διδακτικού πακέτου


Τίτλος: Μαθηματικά Γ' Δημοτικού - Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής - Τετράδιο Εργασιών

Αριθμός τεύχων: 4

Ηλεκτρονική μορφή

Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, 2011