Συγγραφικό έργο Χαράλαμπου Λεμονίδη

ΒΙΒΛΙΑ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ
1. Ch. Lemonidis, (1990) “Conception, réalisation et résultats d’une expérience d’enseignement de l’homothétie”. I.R.E.M. de Strasbourg, 1990, σελ. 315.

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ
2. Χ. Λεμονίδης (1994). Περίπατος στη Μάθηση της Στοιχειώδους Αριθμητικής. Εκδόσεις Αδελφών Κυριακίδη, Θεσ/νίκη, σελ. 240.

3. Χ. Λεμονίδης (2000). Στοιχεία Αριθμητικής και θεωρίας Αριθμών για το δάσκαλο. Εκδόσεις Πατάκη. Αθήνα, σελ. 195.

4. Χ. Λεμονίδης (2003). Μια νέα πρόταση διδασκαλίας των Μαθηματικών στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Εκδόσεις Πατάκη. Αθήνα, σελ. 235.

ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

Σειρά βιβλίων με τίτλο: Μαθηματικά της φύσης και της ζωής

5. Μαθηματικά Α’ Δημοτικού. Χ. Λεμονίδης, Α. Καψάλης, Δ. Πνευματικός, Α. Θεοδώρου, μέλη συγγραφικής ομάδας. Φορέας: Ελληνικά Γράμματα.
Βιβλίο για τον Εκπαιδευτικό. Σελ. 160
Βιβλίο για το Μαθητή. Σελ. 140.
Τετράδιο εργασιών του Μαθητή. Σελ. 140.
Επιστολές στο γονέα
Φυλλάδια αξιολόγησης

6. Μαθηματικά Β’ Δημοτικού. Χ. Λεμονίδης. Εκδότης: Ελληνικά Γράμματα.
Βιβλίο για τον Εκπαιδευτικό
Βιβλίο για το Μαθητή
Τετράδιο εργασιών του Μαθητή
Επιστολές στο γονέα
Φυλλάδια αξιολόγησης

7. Μαθηματικά Γ’ Δημοτικού. Χ. Λεμονίδης, Θεοδώρου Ευτέρπη, Κ. Νικολαντωνάκης, Ι. Παναγάκος, Α. Σπανακά, μέλη συγγραφικής ομάδας. Φορέας: Ελληνικά Γράμματα.
Βιβλίο για τον Εκπαιδευτικό. Σελ. 170
Βιβλίο για το Μαθητή. Σελ. 150.
Τετράδιο εργασιών του Μαθητή. Σελ. 150.
Επιστολές στο γονέα
Φυλλάδια αξιολόγησης

Τα παραπάνω δύο πακέτα εκπαιδευτικού υλικού – Μαθηματικά Α’ και Γ’ Δημοτικού – υποβλήθηκαν σε διαγωνισμό κρίση τον Αύγουστο του 2003 στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Μετά από αξιολόγηση επιλέχθηκαν και προκρίθηκαν για να εισαχθούν στα σχολεία το έτος 2006-2007.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΙΤΩΝ

74. Φραγγίδου, Ρ., Λεμονίδης, Χ, (2011), Συμπεριφορές μαθητών Γυμνασίου με μαθησιακές δυσκολίες και δίγλωσσων μαθητών και μη, σε καταστάσεις πολλαπλασιασμού, Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου συνεδρίου Επιστημών Εκπαίδευσης, Αθήνα 2-5 Ιουνίου 2011.

73. Λεμονίδης, Χ., Θεοδώρου, Ε.(2011), Μαθηματικές δραστηριότητες σχεδιασμένες από τους υποψήφιους δασκάλους: Μια διδακτική ανάλυση. Πρακτικά 4ου Συνεδρίου Ένωσης Ερευνητών Διδακτικής των Μαθηματικών. Η τάξη ως πεδίο ανάπτυξης της μαθηματικής δραστηριότητας. Σελ. 293-302. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

72. Λεμονίδης,  Χ.,  Καϊάφα, Ι.(2011),  Οι απόψεις και εμπειρίες μελλοντικών δασκάλων σχετικά με τη διδασκαλία των μαθηματικών με τη χρήση λογοτεχνίας. Πρακτικά  4ου  Συνεδρίου Ένωσης Ερευνητών Διδακτικής των Μαθηματικών. Η τάξη ως πεδίο ανά- πτυξης της μαθηματικής δραστηριότητας.Σελ. 303-312. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

71. Λεμονίης, Χ., Αρσένης, Κ., Μαρκάδας, Σ.(2011), Οι αναστοχαστικές δεξιότητες αυτοαξιολόγησης υποψήφιων δασκάλων σε διδασκαλίες τους στο μάθημα των Μαθηματικών. Πρακτικά 4ου Συνεδρίου Ένωσης Ερευνητών  Διδακτικής των  Μαθηματικών. Η τάξη ως  πεδίο  ανάπτυξης  της  μαθηματικής  δραστηριότητας. Σελ. 283-292. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

70. Χ. Λεμονίδης, Σ. Μαρκάδας, Ε. Τσακιρίδου (2011). Ένα μοντέλο για τον προσδιορισμό της γονεϊκής εμπλοκής των Ελλήνων γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους στα Μαθηματικά. «Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών» ΕΝΕΔΙΜ. Τεύχος 6. Νοεμ. 2011 (Υπό δημοσίευση).

69. Χ. Λεμονίδης, Χ., Αποστόλου (2011). Συμπεριφορές μαθητών Γ’ Γυμνασίου σε αποδείξεις προβλημάτων γεωμετρίας με το πρόγραμμα Geogebra. Ευκλείδης Γ’, τεύχος 74, σελ. 179-195, 2011.

68. Χ. Λεμονίδης, (2010). Τα Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής. Θεωρητικές αρχές και επιλογές για τα σχολικά βιβλία των μαθηματικών της Α’ και Γ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Συλλογικός τόμος. Διδακτική των Μαθηματικών: Θεωρητικές και Ερευνητικές Προσεγγίσεις. Εκδ. Σακονίδης κ.ά.

67. Ch. Lemonidis, D., Polytidis (2010). The implementation of an electronic model in teaching negative numbers and their operations. 13 th  International  Conference  ICT in  the  education  of the Balkan countries  Varna, June 17 – 19, 2010. Balkan Society for Pedagogy and Education.

66. Ch. Lemonidis, M. Avgerinos (2010). Using a software presenting addition problems in a realistic way: results in pupils and teachers. 13 th International Conference ICT in the education of the Balkan countries Varna, June 17 – 19, 2010. Balkan Society for Pedagogy and Education.

65. Λεμονίδης, Χ., Καραννίκης, Φ. (2009). Η έννοια της αναλογίας στην εργασία και η σχέση της με τη σχολική εμπειρία. Μελέτη περίπτωσης σε Κύπριους αρτοποιούς από την επαρχία Λεμεσού. Πρακτικά 5ης διεθνούς διημερίδας διδακτικής Μαθηματικών Τόμος 1, σελ. 109-119. Πανεπιστήμιο Κρήτης.

64. Μιχαήλ, Ε., Σοφοκλέους, Π., Λεμονίδης, Χ., (2009). Η πολύ-πολιτισμική διάσταση του πολλαπλασιασμού: Στάσεις και αντιλήψεις Κυπρίων εκπαιδευτικών για τη χρήση της στη διδασκαλία των Μαθηματικών. Πρακτικά 5ου διεθνούς διημερίδας διδακτικής Μαθηματικών Τόμος 1, σελ. 17-29. Πανεπιστήμιο Κρήτης.

 

63. Αρβανιτάκης, Κ., Καριώτογλου Π., Λεμονίδης, Χ., (2009).Tα Νοητικά Μοντέλα Μαθητών και Εκπαιδευτικών για τη Διάδοση του Ήχου. (Πρακτικά 6ου Συνεδρίου: υπό έκδοση) Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, 6. Φλώρινα.

62. Lemonidis, Ch.,  Pantsiou, E.,  Anastasiou, D. (2009). Les tables de multiplication pour des élevés en difficulté en mathématiques : connaissances et comportements. Premier Colloque Franco-Chypriote de Didactiques des Mathématiques, p. 35-48. Lefkosia, Cyprus.

61. Λεμονίδης, Χ., Τσακιρίδου, Ε., Μαρκάδας, Σ., (2009). Διερεύνηση της Εμπλοκής των Γονέων στη Μαθηματική Εκπαίδευση των Παιδιών τους. Πρακτικά 3ου Συνεδρίου Ένωσης Ερευνητών Διδακτικής των Μαθηματικών. Μαθηματική Εκπαίδευση και Οικογενειακές Πρακτικές. Σελ. 89-99, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

60. Lemonidis, Ch., Panagiotopoulos, I., Nikolantonakis, K., (2009).Les enseignants grecs face aux problèmes réalistes. –  Les caractéristiques des enseignants qui influencent les réponses réalistes. Annales de Didactiques et de Sciences Cognitives vol. 14, pages  195 – 212. IREM de Strasbourg, France.

59. Lemonidis, Ch., Ligouras, G., (2009).The effect of social background on third grade pupils’ mental calculations. Mediterranean Journal for Research in Mathematics Education. Vol. 8, no 2, pp. 81-100. Nicosia, Cyprus.

58. Lemonidis, Ch. (2008). Longitudinal study on mental calculation development in the first two grades of primary school. International Journal for Mathematics in Education. Hellenic Mathematical Society, Volume 1, pp. 47-68. Athens.

57. Nikolantonakis, K., Lemonidis, Ch. (2008). Multiculturalism, History of Mathematics and Schoolbook of the third class in Primary School in Greece. J.F. Matos, P. Valero & K. Yasukawa (Eds.) Proceeding of the Fifth International Mathematics Education and Society Conference. Lisbon, Aalborg University, pp. 398-405.
56. Lemonidis, Ch. (2008). Prospective teachers’ application of the mathematical concept of proportion in real life situations. Conference in Five Cities: Nicosia, Rhodes, Bologna, Palermo, Locarno. Research in Mathematics Education. 2008, 163-172.

55. Λεμονίδης, Χ., Λυγούρας, Γ., (2008). Η επίδοση και η ευελιξία των μαθητών της τρίτης Δημοτικού στους νοερούς υπολογισμούς. Ευκλείδης Γ’, τεύχος 68, σελ. 20-44, 2008.

54. Τράχηλου, Ε., Χρίστου, Ζ., & Λεμονίδης, Χ., (2008). Οι άτυπες στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι μαθητές στον πολλαπλασιασμό. Πρακτικά 10ου Παγκύπριου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας και Επιστήμης, Πάφος 1-3 Φεβρουαρίου, σελ. 449-462.

53. Καβούζη, Ι., Μεσαρίτης, Γ., & Λεμονίδης, Χ., (2008). Συμπεριφορές μαθητών ΣΤ’ τάξης δημοτικού στο θέμα της μεταφοράς στα μαθηματικά. Πρακτικά 10ου Παγκύπριου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας και Επιστήμης, Πάφος 1-3 Φεβρουαρίου, σελ. 403-416.

52. Χρυσοστόμου Μ., Χριστοφόρου Ε., & Λεμονίδης Χ., (2008). Σύγκριση διαδικασιών μοντελοποίησης μαθητών δημοτικού και γυμνασίου. Πρακτικά 10ου Παγκύπριου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας και Επιστήμης, Πάφος 1-3 Φεβρουαρίου, σελ. 435-448.
51. Lemonidis Ch. (2007).Les comportements des élevés de l’école élémentaire et des futurs enseignants face aux problèmes réalistes. Colloque COPIRELEM  11-13 juin, Troyes 2007.

50. Λεμονίδης, Χ., (2007). Διδακτική των Μαθηματικών. Λήμμα στο Λεξικό της Παιδαγωγικής. Επιμέλεια Π. Ξωχέλλης. Αφοι Κυριακίδη, Θες/νίκη, σελ. 161-163.
49. Λεμονίδης, Χ., Νικολαντωνάκης, Κ., (2007). Ελληνικός πολλαπλασιασμός: Ένας άγνωστος ιστορικός αλγόριθμος κατάλληλος για τη διδασκαλία. Σύγχρονη Εκπαίδευση, τεύχος 151, σελ. 169-178.

48. Panaoura, G., Gagatsis, A., Lemonides, Ch., (2007). Spatial abilities in relation to performance in geometry tasks. 5th CERME, Congress of ERME, the European Society for Research in Mathematics Education. 22nd of February to 26th of February 2007, Larnaca, Cyprus.

47. Μιχαήλ, Μ.,Λεμονίδης, Χ., (2007). Τα εθνομαθηματικά και η διδασκαλία μοτίβων: μια ερευνητική μελέτη σε μαθητές Ε’ τάξης. Πρακτικά 9ου Παγκύπριου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας και Επιστήμης, Πάφος 2-4 Φεβρουαρίου, σελ. 291-302.

46. Σοφοκλέους, Π., Λεμονίδης, Χ., (2007). Νοεροί – κατ’ εκτίμηση υπολογισμοί: Μαθηματικές διαδικασίες μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια των πρώτων τάξεων του Δημοτικού της Ελλάδας και της Κύπρου. Πρακτικά 9ου Παγκύπριου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας και Επιστήμης, Πάφος 2-4 Φεβρουαρίου, σελ. 277-290.

45. Ανδρέου, Ξ., Μενελάου, Α., Λεμονίδης, Χ., (2007). Αντιμετώπιση ρεαλιστικών προβλημάτων από μαθητές Ε’ Δημοτικού. Πρακτικά 9ου Παγκύπριου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας και Επιστήμης, Πάφος 2-4 Φεβρουαρίου, σελ. 197-206.

44. Λεμονίδης, Χ., Κολλινιάτη, Β. (2007). Τα Μαθηματικά της φύσης και της ζωής. Αλλαγές στο έργο του εκπαιδευτικού των μαθηματικών. Πρακτικά 9ου Παγκύπριου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας και Επιστήμης, Πάφος 2-4 Φεβρουαρίου, σελ. 39-49.

43. Λεμονίδης Χ. (2007). Ο εκσυγχρονισμός των μαθηματικών περιεχομένων στα νέα βιβλία της Α΄ και Γ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Γέφυρες, 31:24-31.

42. Πνευµατικός, Δ., Λεµονίδης, Χ., & Πασχαλίδου, ∆. (2006). Οι πεποιθήσεις των γονέων και των εκπαιδευτικών για τις επιδόσεις των µαθητών στα Μαθηµατικά. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 41, 146-164.

41. Λεμονίδης Χ. (2006). Οι αρχές για τη διδασκαλία και ο εκσυγχρονισμός των αριθμητικών εννοιών στα νέα βιβλία της Α’ τάξης του δημοτικού σχολείου. Γέφυρες, 30:30-39.

40. Χ. Λεμονίδης (2006). Οι βασικές αλλαγές που πραγματοποιούνται στα νέα βιβλία των Μαθηματικών της Α’ και Γ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Στο Τα νέα διδακτικά βιβλία τουΔημοτικού Σχολείου. Πρακτικά Ημερίδων. 27η και 30η Περιφέρειες Σχολικών Συμβούλων Αθηνών. Σελ. 88-110.

39. Lemonidis, Ch., Tsakiridou, H. Kapsalis, Ch., (2006). Mathematical Knowledge level of Primary Education Department students. 3rd International Conference on the Teaching of Mathematics at the Undergraduate Level (ICTM 3). June 30 – July 5, 2006, Istanbul, Turkey. (Paper no 270).

38. Lemonidis, Ch., Theodorou, Eut., (2006). The development of prospective teachers. ideas in designing lesson plans in Mathematics. 3rd International Conference on the Teaching of Mathematics at the Undergraduate Level (ICTM 3). June 30 – July 5, 2006, Istanbul, Turkey. (Paperno 326).

37. Λεμονίδης, Χ. (2005). Τα μαθηματικά της φύσης και της ζωής: μια αντίληψη για τη διδασκαλία των Μαθηματικών. Παρουσίαση ενός αποσπασματικού παραδείγματος από εκπαίδευση εκπαιδευτικών. Θέματα στην Εκπαίδευση, 6:2-3, 161-170. Ελληνικά Γράμματα.

36. Θεοδώρου Ε., Λεμονίδης Χ., (2005). Εθνομαθηματικά και Γεωμετρία: μια νέα διαθεματική πρόταση για τη διδασκαλία της Γεωμετρίας στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού. Πρακτικά 4ης Διεθνούς Διημερίδας Διδακτικής Μαθηματικών. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Π.Τ.Δ.Ε. Ρεθύμνου, σελ. 221-229.

35. Λεμονίδης Χ., Χατζηλιαμή Μ. (2005).Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της οικογένειας και οι αριθμητικές γνώσεις των νηπίων. Πρακτικά 4ης Διεθνούς Διημερίδας Διδακτικής Μαθηματικών. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Π.Τ.Δ.Ε. Ρεθύμνου, σελ. 83-92.

34. Lemonidis Ch. (2005). Les mathématiques de la nature et de la vie: une conception pour l’enseignement des mathématiques. Présentation d’un exemple extrait de la formation des enseignants. Colloque COPIRELEM 30, 31- Mai, Strasbourg 2005.
33. Αρβανιτάκης, Κ., Λεμονίδης, Χ., Μικρόπουλος, Τ., (2004). Οι Ιδέες Μαθητών και Φοιτητών σχετικά με τον Ήχο. Κριτική Θεώρηση. (Πρακτικά 4ου Συνεδρίου) Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, 4 (Α), 444-450. Αθήνα.
32. Λεμονίδης, Χ. (2003). Η επιρροή των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας στον τρόπο διδασκαλίας των καθηγητών των μαθηματικών. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθήνα 28-29 Ιουνίου, 2003.

31. Λεμονίδης, Χ., Σπανακά, Α. Φαχαντίδης, Ν., (2003). Μεταπτυχιακοί φοιτητές χειρίζονται τους στόχους για τη διδασκαλία μέσα από μία πολυμεσική εφαρμογή. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Μαθηματικών και Πληροφορικής στην Εκπαίδευση. Νοέμβριος 2003, Βόλος.

30. Λεμονίδης, Χ. (2003). Η εισαγωγή των πράξεων του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης στο Δημοτικό: μια πειραματική εφαρμογή. Περιοδικό «Μέντορας», τεύχος 7, σελ. 34-48, ΠαιδαγωγικόΙνστιτούτο.

29. Lemonidis, Ch. (2003). L’enseignement des premières notions arithmétiques selon l’analyse des différentes représentations des quantités. Annales de Didactiques et de Sciences Cognitives vol. 9, (parti 2) des actes du colloque Argentoratum 2002, pages 103 – 117. Strasbourg, France.

28. Λεμονίδης, Χ., Παυλίδης, Α. (2003). Διδασκαλία και μάθηση της γραπτής διαίρεσης στο δημοτικό σχολείο. Συμπεριφορές μαθητών και απόψεις δασκάλων. Πρακτικά 3ης Διημερίδας Διδακτικής Μαθηματικών. Επιμέλεια Μ. Κούρκουλος, Κ. Τσανάκης, Γ. Τρούλης. Π.Τ.Δ.Ε. Ρεθύμνου, σελ. 58 – 66, ISBN960–87898–0–X.

27. Λεμονίδης, Χ. (2003). Η διδασκαλία του συστήματος αρίθμησης στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Πρακτικά 3ης Διημερίδας Διδακτικής Μαθηματικών. Επιμέλεια Μ. Κούρκουλος, Κ. Τσανάκης, Γ. Τρούλης. Π.Τ.Δ.Ε. Ρεθύμνου, σελ. 189 – 198, ISBN 960–87898–0–X.

26. Λεμονίδης, Χ. (2003). Η αναπαράσταση των ποσοτήτων στις αριθμητικές έννοιες και η ικανότητα των υποψηφίων δασκάλων να τις χειριστούν. Επιστημονική επετηρίδα της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, τόμος 1, σελ. 291-308. Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα.

25. Λεμονίδης, Χ. (2003). Μια διαφορετική διδασκαλία των αριθμών και των πράξεων στην αρχή του σχολείου. “Γέφυρες”. Τεύχος 9, σελ. 22-29.

24. Χ. Λεμονίδης, Μ. Χατζηλιαμή, Α. Κυρίδης. (2002). Η επίδραση του οικογενειακού περιβάλλοντος στις αριθμητικές γνώσεις των νηπίων. Παιδαγωγική Επιθεώρηση. 34/2002, σελ. 121-139, Ατραπός.

23. Χ. Λεμονίδης (2002). Μια νέα πρόταση διδασκαλίας στα Μαθηματικά για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Θέματα στην Εκπαίδευση. Τόμος 3/1, σελ. 5-22.

22. Lemonidis, Ch., Diamantis, A., Triantafillidou, E. (2002). Teachers estimate the arithmetic skills of their students when they enter the First Grade of Primary School. ICTM 2. 1-6 July, Rethimnon. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

21. Χ. Λεμονίδης (2002). Αριθμητισμός ή Μαθηματικός Γραμματισμός. Κείμενο Προδιαγραφών για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Έκδοση του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.).

20. Λεμονίδης Χ. , Χατζηλιαμή Μ. (2002). Έρευνα στις γνώσεις των νηπίων σχετικά με τις αριθμητικές έννοιες. Στο Ε. Κούρτη. Η έρευνα στην προσχολική εκπαίδευση. Τόμος Β΄. 153-167. Αθήνα: Τυπωθήτω- Γιώργος Δάρδανος.

19. Χριστοδούλου, Β., Πατάτας, Μ., Λεμονίδης, Χ., (2001). Προφορική Αρίθμηση: Μια Βασική και Χρήσιμη Γνώση που Όμως η Διδασκαλία την Αγνοεί. Πρακτικά, 4ου Παγκύπριου Συνέδριου Μαθηματικής Παιδείας και Συμπόσιο Αστροναυτικής και Διαστήματος. Λάρνακα, σελ. 225-236.

18. Χ. Λεμονίδης (2001). Οι αρχικές αριθμητικές ικανότητες των παιδιών όταν έρχονται στο Δημοτικό Σχολείο. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Γ’. Τεύχος 55 σσ. 5-21.

17. Π-Χ, Βασιλείου, Χ. Λεμονίδης, Ε. Τσακιρίδου, Γ. Τσακλίδης, Ν. Τσάντας. (1999). Η Άλγεβρα της Α’ Λυκείου με τη βοήθεια του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Φορείς: Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας Μαθηματικού Τμήματος Α.Π.Θ. Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας. Παραδοτέο υλικό του ερευνητικού προγράμματος 5.

16. Χ. Λεμονίδης (1999). Ταξινόμηση, Ανάλυση και Διδακτική αντιμετώπιση των προσθετικών προβλημάτων. Μάθημα υπό μορφή ιστοσελίδων που μπορεί να πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως μέσω του διαδικτύου. Ιστοσελίδα (site) στο διαδίκτυο (Internet) με διεύθυνση http://www.csd.pedagogy.protected.auth.gr. Παραδοτέο υλικό του ερευνητικού προγράμματος 4.

15. Χ. Λεμονίδης (1999). Εξ αποστάσεως εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε προβλήματα προσθετικού τύπου. Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα: Διδακτική των Μαθηματικών και Πληροφορική στην Εκπαίδευση. Ρέθυμνο, Οκτώβριος 1999.

14. Α. Καψάλης, Χ. Λεμονίδης (1999). Σύγχρονες τάσεις της διδακτικής των μαθηματικών. ΜΑΚΕΔΝΟΝ, Περιοδική επιστημονική έκδοση της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του Α.Π.Θ. Τεύχος 6, σσ. 95-115.

13.Χ. Λεμονίδης (1998).Διαδικασίες που χρησιμοποιούν οι μαθητές της Α΄ τάξης του Δημοτικού σε πράξεις και προβλήματα προσθετικού τύπου. Συμπεράσματα και προτάσεις για τη διδασκαλία.Πρακτικά 1ης Διημερίδας του Πανεπιστημίου Κρήτης στη Διδακτική των Μαθηματικών. 1998, σελ. 161-174. TRADUCTION DANS LE FRANÇAIS

12. Χ. Λεμονίδης (1998). Διδασκαλία των πρώτων αριθμητικών εννοιών. Ερευνητική διάσταση της Διδακτικής των Μαθηματικών, Τεύχος 3. Περιοδική έκδοση του Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. σσ. 87-122.

11. Lemonidis C. (1997). A few remarks regarding the teaching of geometry, through a theoretical analysis of the geometrical figure. In the Proceedings of the Second World Congress of Nonlinear Analysts 96, Florida Tech, Applied Mathematics Program, Florida, USA, pp. 2087-2095. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

10. Χ. Λεμονίδης (1996). Δυσκολίες και αντιλήψεις των μαθητών κατά το πέρασμα από την αριθμητική στην άλγεβρα.ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Γ’Τόμος 13,Τεύχος 45 σσ. 61-70.

9. Χ. Λεμονίδης (1996).Εμπειρική έρευνα στην ικανότητα επίλυσης εξισώσεων Α’ βαθμού από μαθητές Γυμνασίου. Ερευνητική διάσταση της Διδακτικής των Μαθηματικών, Τεύχος 1. Περιοδική έκδοση του Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, σσ. 14-35.

8. Χ. Λεμονίδης (1994). Στάση των δασκάλων ως προς τα Μαθηματικά και τη διδασκαλία τους. ΜΑΚΕΔΝΟΝ, Περιοδική επιστημονική έκδοση της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του Α.Π.Θ. Τεύχος 1, σσ. 73-83.

7. Α. Γαγάτσης, Χ. Λεμονίδης (1994). Προφορική αρίθμηση: Μια βασική και χρήσιμη γνώση που η διδασκαλία την αγνοεί. Διάσταση,Τεύχος 4, σσ. 30-40.

6. Χ. Λεμονίδης (1994). Γιατί και πώς χρησιμοποιούν οι μαθητές τα δάκτυλά τους στην εκτέλεση απλών προσθέσεων και αφαιρέσεων. Διάσταση,Τεύχος,2-3, σσ. 96-112.

5. Χ. Λεμονίδης, (1993). Επίδραση των τυπικών αναπαραστάσεων στη συμπεριφορά του μαθητή. Παραδείγματα από τη Γεωμετρία. Εισήγηση στο 4o Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας. ΕΛΨΕ Θεσ/νίκη, 27-30 Μαΐου 1993. Περίληψη στα πρακτικά σελ. 198.

4. Χ. Λεμονίδης, (1992). Διάφορες Μαθηματικές παρουσιάσεις και συμπεριφορά των μαθητών στο θεώρημα του Θαλή. Τετράδια Διδακτικής των Μαθηματικών. Τεύχος 12, σσ. 7-24, Θεσ/νίκη.

3. Ch. Lemonidis, (1991). Une analyse de la complexité cognitive de la notion d’homothétie. PEDAGOGIES. Cahiers du Laboratoire de Pédagogie Expérimentale de l’université de Louvain. Nο.1, pp. 71-79, Bruxelles.

2. Ch. Lemonidis, (1991). Analyse et réalisation d’une expérience d’enseignement de l’homothétie. Recherches en Didactique des Mathématiques (R.D.M). Vol. 11, Νο.2.3 pp. 295-324, France.

1. Χ. Λεμονίδης, (1990). Ιστορική και επιστημολογική ανάλυση της ομοιοθεσίας. Τετράδια Διδακτικής των Μαθηματικών. Τεύχος 6, σσ. 13-53, Θεσ/νίκη


Comments are closed.

Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, 2011