Συγγραφικό έργο Ευτέρπης Θεοδώρου

Θεοδώρου Ε., Λεμονίδης Χ., (2005). Εθνομαθηματικά και Γεωμετρία: μια νέα διαθεματική πρόταση για τη διδασκαλία της Γεωμετρίας στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού. Πρακτικά 4ης Διεθνούς Διημερίδας Διδακτικής Μαθηματικών. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Π.Τ.Δ.Ε. Ρεθύμνου, σελ. 221-229.

Lemonidis Ch., Theodorou E (2006) The development of prospective teachers ideas in designing lesson plans in Mathematics, proceedings of the 3rd International Conference on the Teaching of Mathematics at the undergraduate level, Istanbul, Turkey , June 30 — July 5, 2006

Θεοδώρου Ε (2006) Γεωμετρία απ΄ όλο τον κόσμο: διδάσκοντας τη γεωμετρία μέσα από το λαϊκό πολιτισμό, 1ο Διεθνές Συνέδριο «Λαϊκός Πολιτισµός και Εκπαίδευση» 29 Σεπτεµβριου – 1 Οκτωβρίου 2006, Βόλος


Comments are closed.

Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, 2011