Χαράλαμπος Λεμονίδης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ – ΣΠΟΥΔΕΣ
1961, Ιούλιος Έτος γεννήσεως
1979, Ιούνιος Απολυτήριο Λυκείου από το 2ο Λύκειο Καβάλας.
1983, Οκτώβριος Πτυχίο Μαθηματικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης.
1985, Οκτώβριος Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (D.E.A.) στη Διδακτική των Μαθηματικών, στο Πανεπιστήμιο Louis Pasteur του Στρασβούργου.
1990, Μάιος Διδακτορικό (Thèse de Doctorat) στη Διδακτική των Μαθηματικών, στο Πανεπιστήμιο Louis Pasteur του Στρασβούργου.
1990 – 1991 Στρατιωτική θητεία
1992 -95 Ειδικός Επιστήμονας στη βαθμίδα του Λέκτορα και στη συνέχεια του Επίκουρου Καθηγητή στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας.
1995-1998 Επίκουρος Καθηγητής της Διδακτικής των Μαθηματικών στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας.
1998-1999 Μονιμοποίηση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή της Διδακτικής των Μαθηματικών στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας.
2000 Εκλογή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή της Διδακτικής των Μαθηματικών στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας.
2004 Εκλογή και διορισμός στη βαθμίδα του Καθηγητή της Διδακτικής των Μαθηματικών στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Από το Ακαδημαϊκό έτος 1991-92 μέχρι σήμερα δίδαξα σε πολλά Τμήματα επιμόρφωσης Νηπιαγωγών, δασκάλων και καθηγητών Μαθηματικών.
Από το ακαδημαϊκό έτος 1992-93 μέχρι σήμερα διδάσκω στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας και στο τμήμα Νηπιαγωγών της Φλώρινας μαθήματα σχετικά με τα Μαθηματικά για εκπαιδευτικούς, Διδακτική Μαθηματικών και Πρακτική άσκηση μαθηματικών.
Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας δίδαξα τα εξής μαθήματα: ¨Γλώσσα και Μαθηματικά¨, ¨Διδακτική έρευνα στις πρώτες μαθηματικές έννοιες. Αναλυτικά προγράμματα-βιβλία¨. ¨Στατιστική στην Εκπαιδευτική Έρευνα με χρήση του προγράμματος SPSS¨. “Υπερμέσα και εφαρμογές τους στην εκπαίδευση”.
Κατά τα έτη 2002 έως 2005 ήμουν θεματικός υπεύθυνος στο αντικείμενο του Αριθμητικού γραμματισμού στα πλαίσια του προγράμματος “Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας” του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.). Επιμόρφωνα και υποστήριζα μαθηματικούς των σχολείων αυτών που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Κατά τα έτη 2003-2004 ήμουν Επιστημονικός Υπεύθυνος του ΣΔΕ Γιαννιτσών και το 2004-2005 Επιστημονικώς Υπεύθυνος του ΣΔΕ Φλώρινας.
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
1.
Έρευνα και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, στις Α’ και Γ’ τάξεις του Δημοτικού, κατά τα έτη, 1996-2003. Κατόπιν διαγωνισμού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου επιλέχθηκαν τα βιβλία των Μαθηματικών της Α’ και Γ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Τα βιβλία αυτά ετοιμάστηκαν και παραδόθηκαν το 2005 για να διδαχτούν σε όλα τα σχολεία της χώρας από το 2006.
2.
Συμμετοχή στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. του 2ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στην Ενέργεια 1.1α Προγράμματα-Βιβλία στο Έργο “Αναδιατύπωση και Εκσυγχρονισμός των Προγραμμάτων Σπουδών στον τομέα των Μαθηματικών με σύγχρονη παραγωγή διδακτικού υλικού”. Υπεύθυνος της εκτέλεσης του έργου είναι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Συμμετείχα στην Ομάδα Σύνταξης Προγραμμάτων Σπουδών για τα Μαθηματικά της Υποχρεωτικής εκπαίδευσης από 1-9-1997 μέχρι 28-2-1998, όπου ήμουν υπεύθυνος ομάδας σύνταξης των προγραμμάτων του Δημοτικού Σχολείου.
3.
Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα, Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ενέργεια (3.1.α) Προγράμματα Σπουδών-Συγγράμματα. Πρόκειται για ένα συνολικό ερευνητικό έργο της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας με προϋπολογισμό 80,5 εκατομμυρίων και συνολική διάρκεια πέντε χρόνων. Υπήρξα συντάκτης της πρότασης του ερευνητικού αυτού προγράμματος. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι η επιστημονική μελέτη και ο εκσυγχρονισμός των μαθημάτων και του προγράμματος σπουδών της Παιδαγωγικής Σχολής της Φλώρινας. Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος συγγράφω και διδάσκω ένα νέο μάθημα με τίτλο “Διδακτικές δραστηριότητες και καταστάσεις στα Μαθηματικά”.
 4.
Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ενέργεια (3.1.δ.2) Προγράμματα Σπουδών από Απόσταση. Τίτλος του έργου “Επιμόρφωση και εξειδίκευση πτυχιούχων με τις μεθόδους της εκπαίδευσης από απόσταση. ΕΕΠΑ”. Το έργο αυτό υλοποιήθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είχε στόχο τη χρήση των νέων τεχνολογιών για την εκπαίδευση και την επιμόρφωση από απόσταση. Αποτελέσματα της έρευνας αυτής αποτελούν το εκπαιδευτικό υλικό 21 και η δημοσίευση 20.
 5.
Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα Σ.Ε.ΠΠ.Ε. (Σχολεία Εφαρμογής Πειραματικών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης). Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στην Α’ Λυκείου και είχε τίτλο: Η Άλγεβρα της Α’ Λυκείου με τη βοήθεια του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Φορείς: Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας Μαθηματικού Τμήματος Α.Π.Θ. και το Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. Αποτέλεσμα της έρευνας αυτής αποτελεί το εκπαιδευτικό υλικό 22.
 6.
Επιστημονικά υπεύθυνος σε ερευνητικό πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε από την επιτροπή ερευνών, στο πλαίσιο του προγράμματος Ανθρωπιστικών Επιστημών “ΑΝ.ΕΠ” του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο τίτλος του έργου ήταν: “Έρευνα στη διδασκαλία της Β΄τάξης του Δημοτικού. Εφαρμογή ενός νέου αναλυτικού προγράμματος”. Παραδόθηκε έντυπο υλικό 65 σελίδων με αποτελέσματα της έρευνας.
7.
Παιδαγωγικός σύμβουλος στο έργο Δ.Ε.Λ.Υ.Σ. (Διαδραστικο Εκπαιδευτικό Λογισμικό για Υπολογιστικά Συστήματα). Παραγωγή πιλοτικού εκπαιδευτικού λογισμικού και συνοδευτικού διδακτικού υλικού (βιβλίο καθηγητή, βιβλίο μαθητή και τεχνικό εγχειρίδιο) στα πλαίσια της ενέργειας ΝΑΥΣΙΚΑ του έργου ΟΔΥΣΣΕΙΑ. Διάρκεια από 1999 έως 2001. Το λογισμικό πιστοποιήθηκε, τεχνικά και παιδαγωγικά, από ΙΤΥ και Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, και κυκλοφορεί ήδη στα σχολεία του έργου ΟΔΥΣΣΕΙΑ.
8.
Συμμετοχή στο πρόγραμμα “Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας” του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Γ’ Κ. Π. Σ.), του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.). Στο πρόγραμμα αυτό συμμετείχα τέσσερα έτη (από το 2002 έως το 2005) ως θεματικός υπεύθυνος για το αντικείμενο του Αριθμητικού γραμματισμού. Επιμόρφωνα και υποστήριζα τους μαθηματικούς των σχολείων αυτών που υπάρχουν στην Ελλάδα. Κατά τα έτη 2003-2004 ήμουν Επιστημονικώς Υπεύθυνος του ΣΔΕ Γιαννιτσών και το 2004-2005 Επιστημονικώς Υπεύθυνος του ΣΔΕ Φλώρινας.
ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΒΙΒΛΙΑ
ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Ch. Lemonidis, (1990) “Conception, réalisation et résultats d’une expérience d’enseignement de l’homothétie”. I.R.E.M. de Strasbourg, 1990, σελ. 315.
ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ
Χ. Λεμονίδης (1994). Περίπατος στη Μάθηση της Στοιχειώδους Αριθμητικής. Εκδόσεις Αδελφών Κυριακίδη, Θεσ/νίκη, σελ. 240.
Χ. Λεμονίδης (2000). Στοιχεία Αριθμητικής και θεωρίας Αριθμών για το δάσκαλο. Εκδόσεις Πατάκη. Αθήνα, σελ. 195.
Χ. Λεμονίδης (2003). Μια νέα πρόταση διδασκαλίας των Μαθηματικών στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Εκδόσεις Πατάκη. Αθήνα, σελ. 235.
ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ
Σειρά βιβλίων με τίτλο: Μαθηματικά της φύσης και της ζωής
Μαθηματικά Α’ Δημοτικού. Χ. Λεμονίδης, Α. Καψάλης, Δ. Πνευματικός, Α. Θεοδώρου, μέλη συγγραφικής ομάδας. Φορέας: Ελληνικά Γράμματα.
Βιβλίο για τον Εκπαιδευτικό. Σελ. 160
Βιβλίο για το Μαθητή. Σελ. 140.
Τετράδιο εργασιών του Μαθητή. Σελ. 140.
Επιστολές στο γονέα
Φυλλάδια αξιολόγησης
Μαθηματικά Β’ Δημοτικού. Χ. Λεμονίδης. Εκδότης: Ελληνικά Γράμματα.
Βιβλίο για τον Εκπαιδευτικό
Βιβλίο για το Μαθητή
Τετράδιο εργασιών του Μαθητή
Επιστολές στο γονέα
Φυλλάδια αξιολόγησης
Μαθηματικά Γ’ Δημοτικού. Χ. Λεμονίδης, Θεοδώρου Ευτέρπη, Κ. Νικολαντωνάκης, Ι. Παναγάκος, Α. Σπανακά, μέλη συγγραφικής ομάδας. Φορέας: Ελληνικά Γράμματα.
Βιβλίο για τον Εκπαιδευτικό. Σελ. 170
Βιβλίο για το Μαθητή. Σελ. 150.
Τετράδιο εργασιών του Μαθητή. Σελ. 150.
Επιστολές στο γονέα
Φυλλάδια αξιολόγησης
Τα παραπάνω δύο πακέτα εκπαιδευτικού υλικού – Μαθηματικά Α’ και Γ’ Δημοτικού – υποβλήθηκαν σε διαγωνισμό κρίση τον Αύγουστο του 2003 στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Μετά από αξιολόγηση επιλέχθηκαν και προκρίθηκαν για να εισαχθούν στα σχολεία το έτος 2006-2007.

 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΙΤΩΝ

Χ. Λεμονίδης, (1990). Ιστορική και επιστημολογική ανάλυση της ομοιοθεσίας. Τετράδια Διδακτικής των Μαθηματικών. Τεύχος 6, σσ. 13-53, Θεσ/νίκη.

Ch. Lemonidis,  (1991). Analyse et réalisation d’une expérience d’enseignement de l’homothétie. Recherches en Didactique des Mathématiques (R.D.M). Vol. 11, Νο.2.3 pp. 295-324, France.

Ch. Lemonidis,  (1991). Une analyse de la complexité cognitive de la notion d’homothétie. PEDAGOGIES. Cahiers du Laboratoire de Pédagogie Expérimentale de l’universite de Louvain. Nο.1, pp. 71-79, Bruxelles.

Χ. Λεμονίδης, (1992). Différentes présentations mathématiques et comportement des élèves face au théorème de Thalès. Τετράδια Διδακτικής των Μαθηματικών. Τεύχος 12, σσ. 7-24, Θεσ/νίκη.                     

Χ. Λεμονίδης, (1993). Επίδραση των τυπικών αναπαραστάσεων στη συμπεριφορά του μαθητή. Παραδείγματα από τη Γεωμετρία. Εισήγηση στο 4o Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας. ΕΛΨΕ Θεσ/νίκη, 27-30 Μαΐου 1993. Περίληψη στα πρακτικά σελ. 198.

Χ. Λεμονίδης (1994). Γιατί και πώς χρησιμοποιούν οι μαθητές τα δάκτυλά τους στην εκτέλεση απλών προσθέσεων και αφαιρέσεων. Διάσταση, Τεύχος,2-3, σσ. 96-112.

Α. Γαγάτσης, Χ. Λεμονίδης (1994). Προφορική αρίθμηση: Μια βασική και χρήσιμη γνώση που η διδασκαλία την αγνοεί. Διάσταση, Τεύχος 4, σσ. 30-40.

Χ. Λεμονίδης (1994). Στάση των δασκάλων ως προς τα Μαθηματικά και τη διδασκαλία τους. ΜΑΚΕΔΝΟΝ, Περιοδική επιστημονική έκδοση της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του Α.Π.Θ. Τεύχος 1, σσ. 73-83.

Χ. Λεμονίδης (1996). Εμπειρική έρευνα στην ικανότητα επίλυσης εξισώσεων Α’ βαθμού από μαθητές Γυμνασίου. Ερευνητική διάσταση της Διδακτικής των Μαθηματικών, Τεύχος 1. Περιοδική έκδοση του Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, σσ. 14-35.

Χ. Λεμονίδης (1996). Δυσκολίες και αντιλήψεις των μαθητών κατά το πέρασμα από την αριθμητική στην άλγεβρα. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Γ’ Τόμος 13, Τεύχος 45 σσ. 61-70.

Lemonidis C. (1997). A few remarks regarding the teaching of geometry, through a theoretical analysis of the geometrical figure. In the Proceedings of the Second World Congress of Nonlinear Analysts 96, Florida Tech, Applied Mathematics Program, Florida, USA, pp. 2087-2095. Κάποιες παρατηρήσεις για τη διδασκαλία της γεωμετρίας διαμέσου μιας θεωρητικής ανάλυσης του γεωμετρικού σχήματος.

Χ. Λεμονίδης (1998). Διδασκαλία των πρώτων αριθμητικών εννοιών. Ερευνητική διάσταση της Διδακτικής των Μαθηματικών, Τεύχος 3. Περιοδική έκδοση του Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. σσ. 87-122.

Χ. Λεμονίδης (1998). Διαδικασίες που χρησιμοποιούν οι μαθητές της Α΄ τάξης του Δημοτικού σε πράξεις και προβλήματα προσθετικού τύπου. Συμπεράσματα και προτάσεις για τη διδασκαλία. Πρακτικά 1ης Διημερίδας του Πανεπιστημίου Κρήτης στη Διδακτική των Μαθηματικών. 1998, σελ. 161-174.

Α. Καψάλης, Χ. Λεμονίδης (1999). Σύγχρονες τάσεις της διδακτικής των μαθηματικών. ΜΑΚΕΔΝΟΝ, Περιοδική επιστημονική έκδοση της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του Α.Π.Θ. Τεύχος 6, σσ. 95-115.

Χ. Λεμονίδης (1999). Εξ αποστάσεως εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε προβλήματα προσθετικού τύπου. Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα: Διδακτική των Μαθηματικών και Πληροφορική στην Εκπαίδευση. Ρέθυμνο, Οκτώβριος 1999.

Χ. Λεμονίδης (1999). Ταξινόμηση, Ανάλυση και Διδακτική αντιμετώπιση των προσθετικών προβλημάτων. Μάθημα υπό μορφή ιστοσελίδων που μπορεί να πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως μέσω του διαδικτύου. Ιστοσελίδα (site) στο διαδίκτυο (Internet) με διεύθυνση http://www.csd.pedagogy.protected.auth.gr. Παραδοτέο υλικό του ερευνητικού προγράμματος 4.

Π-Χ, Βασιλείου, Χ. Λεμονίδης, Ε. Τσακιρίδου, Γ. Τσακλίδης, Ν. Τσάντας. (1999). Η Άλγεβρα της Α’ Λυκείου με τη βοήθεια του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Φορείς: Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας Μαθηματικού Τμήματος Α.Π.Θ. Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας. Παραδοτέο υλικό του ερευνητικού προγράμματος 5.

Χ. Λεμονίδης (2001). Οι αρχικές αριθμητικές ικανότητες των παιδιών όταν έρχονται στο Δημοτικό Σχολείο. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Γ’. Τεύχος 55 σσ. 5-21.

Χριστοδούλου, Β., Πατάτας, Μ., Λεμονίδης, Χ., (2001). Προφορική Αρίθμηση: Μια Βασική και Χρήσιμη Γνώση που Όμως η Διδασκαλία την Αγνοεί. Πρακτικά, 4ου Παγκύπριου Συνέδριου Μαθηματικής Παιδείας και Συμπόσιο Αστροναυτικής και Διαστήματος. Λάρνακα, σελ. 225-236. 

Λεμονίδης Χ. , Χατζηλιαμή Μ. (2002).Έρευνα στις γνώσεις των νηπίων σχετικά με τις αριθμητικές έννοιες. Στο Ε. Κούρτη. Η έρευνα στην προσχολική εκπαίδευση. Τόμος Β΄. 153-167. Αθήνα: Τυπωθήτω- Γιώργος Δάρδανος.

Χ. Λεμονίδης (2002). Αριθμητισμός ή Μαθηματικός Γραμματισμός. Κείμενο Προδιαγραφών για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Έκδοση του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.).

Lemonidis, Ch., Diamantis, A., Triantafillidou, E. (2002). Teachers estimate the arithmetic skills of their students when they enter the First Grade of Primary School. ICTM 2. 1-6 July, Rethimnon. Οι προβλέψεις των δασκάλων για τις αριθμητικές ικανότητες των μαθητών τους κατά την εισαγωγή τους στο Δημοτικό Σχολείο.

Χ. Λεμονίδης (2002). Μια νέα πρόταση διδασκαλίας στα Μαθηματικά για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Θέματα στην Εκπαίδευση. Τόμος 3/1, σελ. 5-22.

Χ. Λεμονίδης, Μ. Χατζηλιαμή, Α. Κυρίδης.  (2002). Η επίδραση του οικογενειακού περιβάλλοντος στις αριθμητικές γνώσεις των νηπίων. Παιδαγωγική Επιθεώρηση. 34/2002, σελ. 121-139, Ατραπός.

Λεμονίδης, Χ. (2003). Μια διαφορετική διδασκαλία των αριθμών και των πράξεων στην αρχή του σχολείου. “Γέφυρες”. Τεύχος 9, σελ. 22-29.

Λεμονίδης, Χ. (2003). Η αναπαράσταση των ποσοτήτων στις αριθμητικές έννοιες και η ικανότητα των υποψηφίων δασκάλων να τις χειριστούν. Επιστημονική επετηρίδα της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, τόμος 1, σελ. 291-308. Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα.

Λεμονίδης, Χ. (2003). Η διδασκαλία του συστήματος αρίθμησης στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Πρακτικά 3ης Διημερίδας Διδακτικής Μαθηματικών. Επιμέλεια Μ. Κούρκουλος, Κ. Τσανάκης, Γ. Τρούλης. Π.Τ.Δ.Ε. Ρεθύμνου, σελ. 189 – 198, ISBN 960–87898–0–X.

Λεμονίδης, Χ., Παυλίδης, Α. (2003). Διδασκαλία και μάθηση της γραπτής διαίρεσης στο δημοτικό σχολείο. Συμπεριφορές μαθητών και απόψεις δασκάλων. Πρακτικά 3ης Διημερίδας Διδακτικής Μαθηματικών. Επιμέλεια Μ. Κούρκουλος, Κ. Τσανάκης, Γ. Τρούλης. Π.Τ.Δ.Ε. Ρεθύμνου, σελ. 58  – 66, ISBN 960–87898–0–X.

Lemonidis, Ch. (2003). L’enseignement des premières notions arithmétiques selon l’analyse des différentes représentations des quantités. Annales de Didactiques et de Sciences Cognitives vol. 9, (parti 2) des actes du colloque Argentoratum 2002, pages  103 – 117. Strasbourg, France.

Λεμονίδης, Χ. (2003). Η εισαγωγή των πράξεων του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης στο Δημοτικό: μια πειραματική εφαρμογή. Περιοδικό «Μέντορας», τεύχος 7, σελ. 34-48, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Λεμονίδης, Χ., Σπανακά, Α. Φαχαντίδης, Ν., (2003). Μεταπτυχιακοί φοιτητές χειρίζονται τους στόχους για τη διδασκαλία μέσα από μία πολυμεσική εφαρμογή. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Μαθηματικών και Πληροφορικής στην Εκπαίδευση. Νοέμβριος 2003, Βόλος.

Λεμονίδης (2003). Η επιρροή των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας στον τρόπο διδασκαλίας των καθηγητών των μαθηματικών. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθήνα 28-29 Ιουνίου, 2003.

Λεμονίδης Χ., Χατζηλιαμή Μ. (2005). Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της οικογένειας και οι αριθμητικές γνώσεις των νηπίων. Πρακτικά 4ης Διεθνούς Διημερίδας Διδακτικής Μαθηματικών. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Π.Τ.Δ.Ε. Ρεθύμνου, σελ. 83-92.

Θεοδώρου Ε., Λεμονίδης Χ., (2005).  Εθνομαθηματικά και Γεωμετρία: μια νέα διαθεματική πρόταση για τη διδασκαλία της Γεωμετρίας στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού. Πρακτικά 4ης Διεθνούς Διημερίδας Διδακτικής Μαθηματικών. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Π.Τ.Δ.Ε. Ρεθύμνου, σελ. 221-229.

Lemonidis Ch. (2005). Les mathématiques de la nature et de la vie: une conception pour l’enseignement des mathématiques. Présentation d’un exemple extrait de la formation des enseignants. Colloque COPIRELEM 30, 31- Mai, Strasbourg 2005.

Lemonidis Ch., Theodorou E (2006) The development of prospective teachers ideas in designing lesson plans in Mathematics,  proceedings of the 3rd  International Conference on the Teaching of Mathematics at the undergraduate level, Istanbul, Turkey , June 30 — July 5, 2006

Lemonidis Ch, Tsakiridou H, Kapsalis Ch., (2006) Mathematical Knowledge level of Primary Education Department students, proceedings of the 3rd International Conference on the Teaching of Mathematics at the undergraduate level, Istanbul, Turkey , June 30 — July 5, 2006

.Χ. Λεμονίδης (2006). Οι βασικές αλλαγές που πραγματοποιούνται στα νέα βιβλία των Μαθηματικών της Α’ και Γ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Στο Τα νέα διδακτικά βιβλία του Δημοτικού Σχολείου. Πρακτικά Ημερίδων. 27η και 30η Περιφέρειες Σχολικών Συμβούλων Αθηνών. Σελ. 88-110.

Λεμονίδης Χ.(2006). Οι αρχές για τη διδασκαλία και ο εκσυγχρονισμός των αριθμητικών εννοιών στα νέα βιβλία της Α’ τάξης του δημοτικού σχολείου. Γέφυρες, 30:30-39.

Πνευµατικός, ∆., Λεµονίδης, Χ., & Πασχαλίδου, ∆. (2006). Οι πεποιθήσεις των γονέων και των εκπαιδευτικών για τις επιδόσεις των µαθητών στα Μαθηµατικά. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 41, 146-164.

Λεμονίδης Χ. (2007). Ο εκσυγχρονισμός των μαθηματικών περιεχομένων στα νέα βιβλία της Α΄ και Γ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Γέφυρες, 31:24-31.

Λεμονίδης, Χ., Κολλινιάτη, Β. (2007). Τα Μαθηματικά της φύσης και της ζωής. Αλλαγές στο έργο του εκπαιδευτικού των μαθηματικών. Πρακτικά 9ου Παγκύπριου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας και Επιστήμης, Πάφος 2-4 Φεβρουαρίου, σελ. 39-49. 

Ανδρέου, Ξ., Μενελάου, Α., Λεμονίδης, Χ., (2007). Αντιμετώπιση ρεαλιστικών προβλημάτων από μαθητές Ε’ Δημοτικού. Πρακτικά 9ου Παγκύπριου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας και Επιστήμης, Πάφος 2-4 Φεβρουαρίου, σελ. 197-206. 

Σοφοκλέους, Π., Λεμονίδης, Χ., (2007). Νοεροί – κατ’εκτίμηση υπολογισμοί: Μαθηματικές διαδικασίες μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια των πρώτων τάξεων του Δημοτικού της Ελλάδας και της Κύπρου. Πρακτικά 9ου Παγκύπριου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας και Επιστήμης, Πάφος 2-4 Φεβρουαρίου, σελ. 277-290. 

Μιχαήλ, Μ., Λεμονίδης, Χ., (2007). Τα εθνομαθηματικά και η διδασκαλία μοτίβων: μια ερευνητική μελέτη σε μαθητές Ε’ τάξης. Πρακτικά 9ου Παγκύπριου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας και Επιστήμης, Πάφος 2-4 Φεβρουαρίου, σελ. 291-302.

Panaoura, G., Gagatsis, A., Lemonides, Ch., (2007). Spatial abilities in relation to performance in geometry tasks. 5th CERME, Congress of ERME, the European Society for Research in Mathematics Education. 22nd of February to 26th of February 2007, Larnaca, Cyprus.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Συμμετοχή στην ομάδα σύνταξης αναλυτικών προγραμμάτων για την υποχρεωτική εκπαίδευση. Υπεύθυνος ομάδας σύνταξης των προγραμμάτων του Δημοτικού Σχολείου. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και Υπουργείο Παιδείας. Σεπτέμβριος 1997- Ιανουάριος 1998.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Συμμετοχή στη συντακτική επιτροπή περιοδικού “Ερευνητική διάσταση της Διδακτικής των Μαθηματικών“. Έκδοση του Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας.
Συμμετοχή στη συντακτική επιτροπή του περιοδικού “Διάσταση“, που εκδίδεται από το Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας.
Συμμετοχή στη συντακτική επιτροπή του περιοδικού “Ευκλείδης Γ’“, που εκδίδεται από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία.
Συμμετοχή στη συντακτική επιτροπή του περιοδικού “Μακεδνόν“, που εκδίδεται από το Π.Τ.Δ.Ε..
Συμμετοχή στη συντακτική επιτροπή του περιοδικού “ThemesinEducation – θέματα στην Εκπαίδευση“, που εκδίδεται από τις εκδόσεις LeaderBooks.
Συμμετοχή στη συντακτική επιτροπή του περιοδικού Mediterranean Journal for Researchin Mathematics Education. που εκδίδεται από την Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία.
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Από το έτος 1999 μέχρι σήμερα, διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας. Από το έτος 2001, αναπληρωτής πρόεδρος του Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ
Κατά τα έτη 1997-2001 αντιπρόεδρος στο παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας.
ΓΛΩΣΣΕΣ
Γαλλικά και Αγγλικά.

 


Comments are closed.

Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, 2011