Αθλητισµός στο σχολείο

Ημερομηνία υποβολής: Τε 29 Οκτ 2008

Στην πέµπτη και την έκτη τάξη ενός ∆ηµοτικού σχολείο φοιτούν συνολικά 42 µαθητές καιµαθήτριες. Απ’ αυτούς: 23 ασχολούνται µε το ποδόσφαιρο, 17µε το µπάσκετ και 14µε το βόλεϋ. Μεταξύ αυτών υπάρχουν 8 που ασχολούνται µε ποδόσφαιρο και µπάσκετ, 6 µε ποδόσφαιρο και βόλεϋ και 5 µε µπάσκετ και βόλεϋ, ενώ 3 και µε τα τρία αυτά αθλήµατα. Υπάρχουν µαθητές-µαθήτριες που δεν ασχολούνται µε κανένα από αυτά τα αθλήµατα και πόσοι είναι αυτοί;

Το πρόβλημα σε αρχείο pdf: Λύσεις:

Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, 2011