Η εκδρομή

Ημερομηνία υποβολής: Τε 13 Φεβ 2008

Η περιβαλλοντική οµάδα ενός δηµοτικού σχολείου ξεκινά στις 11:00 π.µ. από το σηµείο Α και πρέπει να φτάσει στον προορισµό της (σηµείο Τ), που απέχει απότο Α 12km, ακριβώς στις 2 µ.µ. Περπατώντας µε ταχύτητα 3 km/h φθάνει στο σηµείο Β στις 12:45 µ.µ. Πώς και κατά τιποσοστό πρέπει ναµεταβληθεί η ταχύτητά της για να φθάσει στο Τ στην ώρα της;

Το πρόβλημα σε αρχείο pdf: Λύσεις:

Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, 2011