Η Ελένη και τα αδέρφια της

Ημερομηνία υποβολής: Τε 16 Απρ 2008

Η Ελένη και τα αδέρφια της (Ζήσης, Ηλίας και Θάλεια) φοιτούν στο ∆ηµοτικό Σχολείο.
Να βρεθεί η τάξη του καθενός παιδιού, αν γνωρίζουµε ότι:
• Η Θάλεια είναι το µεγαλύτερο παιδί της οικογένειας.
• Ο Ηλίας είναι ο µικρότερος από τα αγόρια.
• Τα αγόρια φοιτούν σε διαδοχικές τάξεις.
• Κανένα αγόρι δε φοιτά σε διαδοχική τάξη µε κορίτσι.
• Κανένα παιδί δεν φοιτά στη Β τάξη.

Το πρόβλημα σε αρχείο pdf: Λύσεις:

Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, 2011