Η φάρμα των ζώων

Ημερομηνία υποβολής: Τε 10 Οκτ 2012

Ο κύριος Κώστας έχει ένα τετράγωνο χωράφι με μήκος της κάθε πλευράς του 60 μέτρα. Αποφάσισε να φτιάξει μέσα μία φάρμα ζώων και θέλει να την περιφράξει με συρματόπλεγμα, το οποίο θα στηρίζεται πάνω σε τσιμεντένιους  πασσάλους. Πόσους πασσάλους θα χρειαστεί για όλη την περίφραξη αν ο καθένας απέχει από τον άλλο 3 μέτρα;

Το πρόβλημα σε αρχείο pdf: Λύσεις:

Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, 2011