Η φήμη

Ημερομηνία υποβολής: Τε 4 Μαρ 2009

Σε μία πόλη διαδίδεται μια φήμη με τον εξής τρόπο: Ένας κάτοικος αφηγήθηκε μία ιστορία, μεταξύ 8 και 9 η ώρα του πρωί, σε δύο γνωστούς του. Καθένας από αυτούς μέσα στην επόμενη ώρα, την είπε σε δύο άλλους γνωστούς του. Αυτοί έκαναν το ίδιο την επόμενη ώρα κ.τ.λ. Να βρείτε σε πόσους κατοίκους έφτασε η φήμη μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ, αν κάθε φορά νέα πρόσωπα μάθαιναν τη φήμη.

Το πρόβλημα σε αρχείο pdf: Λύσεις:

Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, 2011