Οι κολυµβητές

Ημερομηνία υποβολής: Τε 19 Μαρ 2008

Ο Αντρέας, ο Βαγγέλης και ο Γιάννης είναι κολυµβητές και προπονούνται µαζί. Τα προγράµµατα προπόνησηςπου τους έδωσε ο προπονητής τους µετά την προθέρµανση είναι διαφορετικά:
Ανδρέας: Θα κολυµπά 25άρια µε µικτόχρόνο (κολύµβηση - ξεκούραση) 25΄΄ (25 δευτερόλεπτα).
Βαγγέλης: Θα κολυµπά 50άρια µε µικτόχρόνο 45΄΄ (45 δευτερόλεπτα).
Γιάννης: Θα κολυµπά 100άρια µε µικτόχρόνο 1΄ και 20΄΄ (1λεπτό και
20 δευτερόλεπτα).
Η πισίνα στην οποία προπονούνται έχει µήκος 50 µέτρα και διεύθυνση Ανατολή - ∆ύση.
Μετά την προθέρµανσή τους, ξεκίνησαν όλοι µαζί στις 5 και 15 µ.µ. από τη δυτικήπλευρά της πισίνας τα προγράµµατά τους.
Θα υπάρξει κάποια στιγµή που θα πρέπει να ξεκινήσουν πάλι όλοι µαζίαπό την δυτικήπλευρά της πισίνας;
Αν ναι πότε θα συµβεί αυτό;
Πόσα µέτρα θα έχει διανύσει µέχρι τότε ο καθένας;

Το πρόβλημα σε αρχείο pdf: Λύσεις:

Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, 2011