Η παρέλαση

Ημερομηνία υποβολής: Τε 21 Μαΐ 2008

Για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου, ένα στρατιωτικό άγημα αρχικά παρατάχτηκε σε οκτάδες. Αργότερα όμως παρατάχτηκαν σε επτάδες. Οι επτάδες ήταν κατά δύο περισσότερες από τις οκτάδες. Πόσοι ήταν οι στρατιώτες του αγήματος;

Το πρόβλημα σε αρχείο pdf: Λύσεις:

Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, 2011