Η πιο γρήγορη δακτυλογράφος

Ημερομηνία υποβολής: 27 Μαρτίου 2013

Η Ελένη γράφει περίπου 275 λέξεις σε 5 λεπτά στον υπολογιστή της, ενώ η Κατερίνα γράφει περίπου 430 λέξεις σε 9 λεπτά. Ποια από τις δύο γράφει περισσότερες λέξεις σε 1 λεπτό;
Ο δάσκαλος έδωσε στην καθεμία ένα κείμενο 500 λέξεων να το αντιγράψουν στον υπολογιστή.  Το κουδούνι χτυπάει σε 10 λεπτά. Θα προλάβουν και τα δύο κορίτσια να γράψουν το κείμενο πριν χτυπήσει το κουδούνι;
Προσπαθήστε να  το λύσετε με το μυαλό χωρίς να κάνετε πράξεις στο χαρτί!!!

Το πρόβλημα σε αρχείο pdf: Λύσεις: