Οι Βάρδιες

Ημερομηνία υποβολής: Τε 18 Απρ 2007

Τρεις εργαζόµενοι σε µια εταιρία δουλεύουν νυχτερινή βάρδια ως εξής :
Ο πρώτος, ο οποίος έχει 5 χρόνια υπηρεσίας εργάζεται νύχτα κάθε 2 µέρες. Ο δεύτερος έχει 10 χρόνια υπηρεσίας και εργάζεται νύχτα κάθε 3 µέρες. Και ο τρίτος µε 15 χρόνια υπηρεσίας εργάζεται νύχτα κάθε 4 µέρες.
Αν γνωρίζετε ότι την Τρίτη 6 Μαρτίου του 2007 είχαν νυχτερινή βάρδια όλοι µαζί,
ποια Τρίτη θα εργασθούν ξανά όλοι µαζί νύχτα για πρώτη φορά;

Το πρόβλημα σε αρχείο pdf: Λύσεις:

Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, 2011