Υπολογίζοντας το εμβαδό

Ημερομηνία υποβολής: Τε 12 Φεβ 2014

Στο παρακάτω σχήμα τα τμήματα Ι και ΙV είναι τετράγωνα. Το εμβαδόν του τμήματος Ι είναι ίσο με 64 τετραγωνικά εκατοστά και το εμβαδό του τμήματος  ΙΙ είναι ίσο 16 τετραγωνικά εκατοστά.  Να υπολογίσετε το εμβαδό  συνολικά όλου του σχήματος.

Το πρόβλημα σε αρχείο pdf: Λύσεις:

Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, 2011