Μουσείο ποδηλάτων

Ημερομηνία υποβολής: Τε 2 Δεκ 2009

Σε μια αίθουσα μουσείου ποδηλάτων υπάρχουν συνολικά 7 ποδήλατα των τριών παραπάνω τύπων. Οι μεγάλες ρόδες είναι 12 ενώ οι μικρές 9. Πόσα είναι τα δίτροχα, πόσα τα τρίτροχα και πόσα τα τετράτροχα ποδήλατα;

Το πρόβλημα σε αρχείο pdf: Λύσεις:

Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, 2011