Σχολικοί Αγώνες Σκάκι

Ημερομηνία υποβολής: Τε 17 Φεβ 2010

Σε έναν αγώνα σκάκι συναντήθηκαν οι ομάδες του 3ου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας και του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας. Στην ομάδα του σχολείου της Φλώρινας συμμετείχαν οι Αντρέας, Βάσω, Γιώργος και Δημήτρης ενώ στην ομάδα της Πτολεμαΐδας οι Κώστας, Λάμπρος, Μαρία και Νίκος. Ο αγώνας ολοκληρώθηκε σε τέσσερεις περιόδους. Σε κάθε περίοδο παίχτηκαν τέσσερεις παρτίδες (ένας παίχτης της μιας ομάδας έπαιζε εναντίον ενός παίχτη της άλλης). Τελικά κάθε παίχτης της μιας ομάδας έπαιξε από μια φορά εναντίον κάθε παίχτη της άλλης. Μερικές από τις παρτίδες που παίχτηκαν κατά περίοδο ήταν: 1η περίοδος: Αντρέας εναντίον Λάμπρου, Δημήτρης εναντίον Νίκου. 2η περίοδος: Μαρία εναντίον Γιώργου, Λάμπρος εναντίον Βάσως. 3η περίοδος: Αντρέας εναντίον Μαρίας, Βάσω εναντίον Κώστα. Ποιες παρτίδες παίχτηκαν την 4η περίοδο;

Το πρόβλημα σε αρχείο pdf: Λύσεις:

Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, 2011