Τα φορτηγά

Ημερομηνία υποβολής: Τε 15 Οκτ 2008

Μια εταιρία μεταφορών έχει μόνο ένα είδος φορτηγών. Για να μεταφέρει ένα σύνολο πανομοιότυπων κιβωτίων χρειάζεται δύο τέτοια φορτηγά, αφού αν χρησιμοποιήσει μόνο ένα περισσεύουν 6 κιβώτια. Μοιράζοντας εξίσου τα κιβώτια στα δύο φορτηγά περισσεύει στο  καθένα  χώρος  για  12  κιβώτια. Πόσα  τέτοια κιβώτια χωράει κάθε φορτηγό; Πόσα κιβώτια πρέπει να μεταφέρει συνολικά;

Το πρόβλημα σε αρχείο pdf: Λύσεις:

Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, 2011