Τα κουτιά με τα σταθμά

Ημερομηνία υποβολής: Τε 5 Μαρ 2008

Καθένα από τα παρακάτω κουτιά όταν είναι άδειο ζυγίζει 5γραµµάρια.Τα παρακάτω σταθµά τα τοποθετήσαµε µέσα στα κουτιά, από δύο σε κάθε ένα. Στη συνέχεια ζυγίσαµε τα κουτιά Α και Β σεζυγαριά ακριβείας και πήραµετις παρακάτω ενδείξεις (σεγραµµάρια): Ποια σταθµά τοποθετήθηκαν στοκουτί Γ;

Το πρόβλημα σε αρχείο pdf: Λύσεις:

Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, 2011