Τα ορθογώνια

Ημερομηνία υποβολής: Τε 14 Νοέ 2007

Στο παρακάτω σχήμα διακρίνουμε 9 διαφορετικά ορθογώνια.
Πόσα διαφορετικά ορθογώνια διακρίνουμε στο σχήμα που ακολουθεί;

Το πρόβλημα σε αρχείο pdf: Λύσεις:

Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, 2011