Τα τρένα

Ημερομηνία υποβολής: Τε 6 Φεβ 2008

Έστω ότιτα τρένα µεταξύ Νέας Υόρκης και Ουάσιγκτον, ξεκινούν απόκάθε πόληκάθε ακέραια ώρα. Αν η διάρκεια του ταξιδιού είναι ακριβώς τέσσερεις ώρες, να βρεθεί ο αριθµός των τρένων πουσυναντά (από την αντίθετη κατεύθυνση) καθένα απ’αυτά στο ταξίδι του.(Στη «γραµµή» δεν κυκλοφορούν άλλα τρένα. Ως συνάντηση θεωρούµε και αυτή κατά την οποία ένα τρένο φθάνει σε σταθµό τη στιγµή που άλλο τρένο ξεκινά απόαυτόν.)

Λύσεις:

Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, 2011