Τα τρία γουρουνάκια και η αυλή τους

Ημερομηνία υποβολής: Τε 8 Δεκ 2010

Τα τρία γουρουνάκια, αφού ξεφορτώθηκαν το λύκο, αποφάσισαν να περιφράξουν ένα χώρο σχήµατος τετραγώνου γύρω απ’ το πέτρινο σπιτάκι τους. Για να στερεώσουν το συρµατόπλεγµα της περίφραξης χρησιµοποίησαν 24 µεταλλικούς πάσσαλους, που τοποθέτησαν σε απόσταση 1,5 µέτρων τον έναν απ’ τον άλλον. Το σπίτι τους έχει εµβαδόν 51 τετραγωνικά µέτρα και τον υπόλοιπο χώρο τον χώρισαν σε δυο ίσα µέρη για να έχουν κήπο και αυλή. Πόσο χώρο έχουν για να παίζουν;

Το πρόβλημα σε αρχείο pdf: Λύσεις:

Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, 2011