Τα τρία βήματα

Ημερομηνία υποβολής: Τε 6 Νοέ 2013

Πάρτε μία αριθμομηχανή. Χρησιμοποιήστε μόνο τα πλήκτρα x του πολλαπλασιασμού και το ÷ της διαίρεσης, καθώς και όλα τα αριθμητικά πλήκτρα. Γράψτε τον αριθμό 2 στην οθόνη της αριθμομηχανής και προσπαθήστε να φτάσετε από το 2 στο 144 μέσα σε τρία βήματα (εκτελώντας μόνο 3 πράξεις).

Το πρόβλημα σε αρχείο pdf: Λύσεις:

Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, 2011