Θρανία και πόδια

Ημερομηνία υποβολής: Τε 30 Μαΐ 2012

Τα πόδια των θρανίων μιας τάξης είναι όσα είναι τα πόδια όλων των μαθητών μιας τάξης. Αν ξέρουμε ότι τα θρανία είναι 15, πόσα είναι όλα τα θρανία και οι μαθητές μαζί; (το κάθε θρανίο έχει 4 πόδια). Υπάρχει περίπτωση να μείνει κανένας μαθητής χωρίς θρανίο, αν σε κάθε θρανίο  καθίσουν ανά 2 οι μαθητές;

Το πρόβλημα σε αρχείο pdf: Λύσεις:

Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, 2011