Το χαλασµένο ρολόι

Ημερομηνία υποβολής: Τε 23 Ιαν 2008

Ένα ρολόι σταµατά για 15 λεπτά κάθε φορά που δείχνει ακέραια ώρα. Πόσες πραγµατικές ώρες διαρκεί το διάστηµα από τι στιγµή που το ρολόι αυτό θα δείξει 12 µεσηµέρι µέχρι να δείξει 12 µεσάνυχτα;

Το πρόβλημα σε αρχείο pdf: Λύσεις:

Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, 2011