Το μέγεθος του ψαριού

Ημερομηνία υποβολής: Τε 7 Νοέ 2012

Ένα είδος ψαριού διπλασιάζει κάθε μέρα το μέγεθός του, ώσπου φτάνει στο μέγιστο δυνατό μέγεθος τη 12η μέρα. Σε πόσες ημέρες θα είχε φτάσει στο μισό του μέγεθος;

Το πρόβλημα σε αρχείο pdf: Λύσεις:

Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, 2011