Το σκάκι

Ημερομηνία υποβολής: Τε 9 Μαΐ 2007

Στα τελικά του Πρωταθλήματος  σκάκι για μαθητές και μαθήτριες Δημοτικών Σχολείων της Δυτικής Μακεδονίας, συμμετέχουν 6 μαθητές και 6 μαθήτριες. Κάθε ένας/μία θα παίξει δύο παρτίδες με κάθε άτομο του ίδιου φύλου με αυτόν/αυτή και μία παρτίδα με κάθε άτομο του άλλου φύλου. Πόσες παρτίδες θα παιχτούν συνολικά;

Το πρόβλημα σε αρχείο pdf: Λύσεις:

Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, 2011