Ανάλυση και σύνθεση των αριθμών σε αθροίσματα

Δίνουμε μεγάλη έμφαση στην ανάλυση και την σύνθεση των αριθμών σε άθροισμα. Έτσι, από την αρχή της μάθηση των αριθμών τούς παρουσιάζουμε με τη μορφή του αθροίσματος. Τα αθροίσματα στα οποία δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα είναι τα εξής:

  • Τα διπλά αθροίσματα, δηλαδή της μορφής ν+ν, π.χ. 2+2, 3+3, κτλ. Σε έρευνες έχει διαπιστωθεί ότι το 40% των νηπίων μπορεί και υπολογίζει τα αθροίσματα 2+2, 3+3 και 5+5 χωρίς να τα έχουν διδαχτεί (Χ. Λεμονίδης 2003α, σελ. 48 – 50).
  • Αρχικά στην ανάλυση των αριθμών με βάση το πέντε και στη συνέχεια το δέκα. Για παράδειγμα, το 6 παρουσιάζεται ως 5+1, το 7 ως 5+2, το 13 ως 10 και 3, κ.ο.κ.

Η ανάλυση των αριθμών σε άθροισμα με βάση το πέντε και το δέκα είναι όπως η δομή των δακτύλων στον άνθρωπο αλλά και το δεκαδικό αριθμητικό σύστημα.

Κατάλληλο υλικό για την παρουσίαση των αριθμών με αυτόν τον τρόπο είναι εκτός από τα δάκτυλα, το δίχρωμο αριθμητήριο (αριθμητήριο του οποίου η κάθε γραμμή, η οποία αποτελείται από δέκα χάντρες, οι δύο πεντάδες είναι βαμμένες με διαφορετικά χρώματα. Άλλο τέτοιο υλικό μπορεί να είναι οι βάσεις του πέντε. Δύο διαφορετικές βάσεις με πέντε υποδοχές στις οποίες μπορεί να τοποθετούνται χάντρες, ξυλάκια, ή και κάτι άλλο. Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ώστε οι δύο βάσεις να ενώνονται για να σχηματίζουν μια δεκάδα.


Comments are closed.

Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, 2011