Προοδευτική μετάβαση στους νοερούς υπολογισμούς

Θεωρούμε πολύ σημαντικούς και δίνουμε μεγάλη έμφαση στους νοερούς υπολογισμούς. Η ικανότητα των μαθητών στο να υπολογίζουν νοερά για μας είναι στόχος τον οποίο επιδιώκουμε με μια μακρόχρονη και μεθοδική διαδικασία μάθησης. Στην αρχή οι μαθητές για να εκτελέσουν πράξεις σε πολλές περιπτώσεις έχουν την ανάγκη να αναπαραστήσουν τους αριθμούς με αντικείμενα (αισθητοποίηση των αριθμών). Η διδασκαλία μας στοχεύει να οδηγήσει προοδευτικά τους μαθητές από τις διαδικασίες υπολογισμού με αντικείμενα προς διαδικασίες ποιο αφηρημένες, οι οποίες εκτελούνται νοερά. Όπως είδαμε προηγουμένως, ήδη τη διδασκαλία των πρώτων αριθμών την πραγματοποιούμε με υλικά (δίχρωμο αριθμητήριο, βάσεις) τα οποία δίνουν έμφαση στην προσθετική ανάλυση των αριθμών. Αρχικά, δηλαδή, οι μαθητές χρησιμοποιούν υλικά ή τα δάκτυλα τους για τις πράξεις επειδή όμως τα υλικά αυτά ευνοούν την προσθετική δομή, οι μαθητές δεν μετρούν βήμα προς βήμα τους αριθμούς αλλά τους θεωρούν ολόκληρους ως δεδομένους. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να πούμε ότι οι μαθητές μπορούν εξαρχής να πραγματοποιήσουν διαδικασίες υπολογισμού με υλικά.


Comments are closed.

Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, 2011