Παράδειγμα κλίμακας αξιολόγησης της 1ης περιόδου

1ο Κριτήριο αξιολόγησης 
ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΗ
Οι μαθηματικές έννοιες που εξετάζονται κατά την πρώτη περίοδο, είναι οι παρακάτω:
 
 • Γραφή, ανάγνωση και ανάλυση σε μονάδες, δεκάδες, εκατοντάδες και χιλιάδες των αριθμών μέχρι το 3.000.
 • Εκτέλεση γραπτών προσθέσεων και αφαιρέσεων με τριψήφιους αριθμούς.
 • Γνώση των γινομένων του πίνακα της προπαίδειας.
 • Εκτέλεση πολλαπλασιασμών διψήφιου με μονοψήφιο αριθμό.
 • Εκτέλεση διαιρέσεων ως αντίστροφων πράξεων του πολλαπλασιασμού από τον πίνακα της προπαίδειας.
 • Χάραξη κύκλων με διαβήτη και ευθειών με χάρακα.
 • Διάκριση και ονομασία των βασικών επίπεδων σχημάτων και στερεών σωμάτων.
 • Γνώση των σχημάτων που προκύπτουν από τα αναπτύγματα του κύβου, του ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου και της τετραγωνικής πυραμίδας.
 • Μέτρηση μηκών με εκατοστά και χιλιοστά και γνώση των ισοδυναμιών μεταξύ των υποδιαιρέσεων του μέτρου.
Οι έννοιες αυτές βαθμολογούνται από Α μέχρι Ε, ανάλογα με την επίδοση του παιδιού, όπως περιγράφεται παρακάτω:
 
ΒΑΘΜΟΣ Α
 • Με ευκολία γράφει, διαβάζει και αναλύει σε μονάδες, δεκάδες, εκατοντάδες και χιλιάδες τους αριθμούς μέχρι το 3.000.
 • Με ευκολία εκτελεί γραπτές προσθέσεις και αφαιρέσεις με τριψήφιους αριθμούς.
 • Γνωρίζει καλά τα γινόμενα του πίνακα της προπαίδειας.
 • Με ευκολία εκτελεί πολλαπλασιασμούς διψήφιου με μονοψήφιο αριθμό.
 • Με ευκολία εκτελεί διαιρέσεις ως αντίστροφες πράξεις του πολλαπλασιασμού από τον πίνακα της προπαίδειας.
 • Με ευκολία χαράζει κύκλους με διαβήτη και ευθείες με χάρακα.
 • Με ευκολία διακρίνει και ονομάζει τα βασικά επίπεδα σχήματα και στερεά σώματα.
 • Γνωρίζει καλά τα σχήματα που προκύπτουν από τα αναπτύγματα του κύβου, του ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου και της τετραγωνικής πυραμίδας.
 • Με ευκολία μετράει μήκη με εκατοστά και χιλιοστά και γνωρίζει καλά τις ισοδυναμίες μεταξύ των υποδιαιρέσεων του μέτρου.
ΒΑΘΜΟΣ Β
 • Γράφει, διαβάζει και αναλύει σε μονάδες, δεκάδες, εκατοντάδες και χιλιάδες τους αριθμούς μέχρι το 3.000.
 • Εκτελεί γραπτές προσθέσεις και αφαιρέσεις με τριψήφιους αριθμούς.
 • Γνωρίζει τα γινόμενα του πίνακα της προπαίδειας.
 • Εκτελεί πολλαπλασιασμούς διψήφιου με μονοψήφιο αριθμό.
 • Εκτελεί διαιρέσεις ως αντίστροφες πράξεις του πολλαπλασιασμού από τον πίνακα της προπαίδειας.
 • Χαράζει κύκλους με διαβήτη και ευθείες με χάρακα.
 • Διακρίνει και ονομάζει τα βασικά επίπεδα σχήματα και στερεά σώματα.
 • Γνωρίζει τα σχήματα που προκύπτουν από τα αναπτύγματα του κύβου, του ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου και της τετραγωνικής πυραμίδας.
 • Μετράει μήκη με εκατοστά και χιλιοστά και γνωρίζει τις ισοδυναμίες μεταξύ των υποδιαιρέσεων του μέτρου.
ΒΑΘΜΟΣ Γ
 • Κάνει λάθη, όταν γράφει, διαβάζει και αναλύει σε μονάδες, δεκάδες, εκατοντάδες και χιλιάδες τους αριθμούς μέχρι το 3.000.
 • Κάνει λάθη, όταν εκτελεί γραπτές προσθέσεις και αφαιρέσεις με τριψήφιους αριθμούς.
 • Κάνει λάθη στα γινόμενα του πίνακα της προπαίδειας.
 • Κάνει λάθη, όταν εκτελεί πολλαπλασιασμούς διψήφιου με μονοψήφιο αριθμό.
 • Κάνει λάθη, όταν εκτελεί διαιρέσεις ως αντίστροφες πράξεις του πολλαπλασιασμού από τον πίνακα της προπαίδειας.
 • Κάνει λάθη, όταν χαράζει κύκλους με διαβήτη και ευθείες με χάρακα.
 • Κάνει λάθη, όταν διακρίνει και ονομάζει τα βασικά επίπεδα σχήματα και στερεά σώματα.
 • Κάνει λάθη στα σχήματα που προκύπτουν από τα αναπτύγματα του κύβου, του ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου και της τετραγωνικής πυραμίδας.
 • Κάνει λάθη, όταν μετράει μήκη με εκατοστά και χιλιοστά και δεν γνωρίζει τις ισοδυναμίες μεταξύ των υποδιαιρέσεων του μέτρου.
ΒΑΘΜΟΣ Δ
 • Χρειάζεται βοήθεια, για να γράψει, να διαβάσει και να αναλύσει σε μονάδες, δεκάδες, εκατοντάδες και χιλιάδες τους αριθμούς μέχρι το 3.000.
 • Χρειάζεται βοήθεια, για να εκτελέσει γραπτές προσθέσεις και αφαιρέσεις με τριψήφιους αριθμούς.
 • Με βοήθεια βρίσκει τα γινόμενα του πίνακα της προπαίδειας.
 • Χρειάζεται βοήθεια, για να εκτελέσει πολλαπλασιασμούς διψήφιου με μονοψήφιο αριθμό.
 • Χρειάζεται βοήθεια, για να εκτελέσει διαιρέσεις ως αντίστροφες πράξεις του πολλαπλασιασμού από τον πίνακα της προπαίδειας.
 • Χρειάζεται βοήθεια, για να χαράξει κύκλους με διαβήτη και ευθείες με χάρακα.
 • Με βοήθεια διακρίνει και ονομάζει τα βασικά επίπεδα σχήματα και στερεά σώματα.
 • Με βοήθεια αναγνωρίζει τα σχήματα που προκύπτουν από τα αναπτύγματα του κύβου, του ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου και της τετραγωνικής πυραμίδας.
 • Με βοήθεια μετράει μήκη με εκατοστά και χιλιοστά και δεν γνωρίζει τις ισοδυναμίες μεταξύ των υποδιαιρέσεων του μέτρου. 
ΒΑΘΜΟΣ Ε
            Δεν μπορεί να το κάνει
ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1ου κριτηρίου
 
Σχολείο:……………………..
Τάξη:……………………………
             Τμήμα: …………………………               
 
Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας:
…………………………………….
Με ευκολία
Με σχετική δυσκολία
Κάνει λάθη
Χρειάζεται βοήθεια
Δεν μπορεί
Βαθμός
Α
Β
Γ
Δ
Ε
Γράφει, διαβάζει και αναλύει σε μονάδες, δεκάδες, εκατοντάδες και χιλιάδες τους αριθμούς μέχρι το 3.000.
Εκτελεί γραπτές προσθέσεις και αφαιρέσεις με τριψήφιους αριθμούς.
Γνωρίζει τα γινόμενα του πίνακα της προπαίδειας.
Εκτελεί πολλαπλασιασμούς διψήφιου με μονοψήφιο αριθμό.
Εκτελεί διαιρέσεις ως αντίστροφες πράξεις του πολλαπλασιασμού από τον πίνακα της προπαίδειας.
Χαράζει κύκλους με διαβήτη και ευθείες με χάρακα.
Διακρίνει και ονομάζει τα βασικά επίπεδα σχήματα και στερεά σώματα.
Γνωρίζει τα σχήματα που προκύπτουν από τα αναπτύγματα του κύβου, του ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου και της τετραγωνικής πυραμίδας.
Μετράει μήκη με εκατοστά και χιλιοστά και γνωρίζει τις ισοδυναμίες μεταξύ των υποδιαιρέσεων του μέτρου.

Comments are closed.

Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, 2011