Φυσικοί αριθμοί μέχρι το 10.000

Σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα οι μαθητές στη Β’ τάξη έχουν μάθει τους αριθμούς μέχρι το 1.000 και στην τάξη αυτή θα μάθουν τους αριθμούς μέχρι το 10.000. Για τους φυσικούς αριθμούς αφιερώνονται 4 κεφάλαια (1, 14, 40 και 53).

Χρησιμοποιούμε πολυποίκιλο εποπτικό υλικό για να αναπαραστήσουμε εμπειρικά τους πολυψήφιους αριθμούς. Τέτοιο υλικό είναι ο κάθετος άβακας που αναπαριστά ξεχωριστά και πολύ καλά τις διάφορες τάξεις μεγέθους του αριθμού. Ο μετρητής των χιλιομέτρων και το παιχνίδι με τις κάρτες. Με την αριθμομηχανή μπορούμε να πραγματοποιήσουμε πολλές ασκήσεις για την κατανόηση της δομής των αριθμών. Παρουσιάζουμε εναλλακτικά αριθμητικά συστήματα από την ιστορία όπως είναι το Αρχαίο Ελληνικό και το Ρωμαϊκό αριθμητικό σύστημα.


Comments are closed.

Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, 2011