Γεωμετρία

Στο επίπεδο αυτό που βρισκόμαστε κάνουμε την επιλογή να παρουσιάσουμε τη γεωμετρία με εμπειρικό τρόπο και να τη συνδέουμε με την τέχνη και τον πολιτισμό. Οι δραστηριότητες, δηλαδή, που προτείνονται στους μαθητές τους οδηγούν στο να αναγνωρίζουν, να ονομάζουν, να χαράζουν, να φαντάζονται, να αναπλάθουν στο μυαλό τους και γενικά να μεταχειρίζονται τα σχήματα εμπειρικά, με τη διαίσθηση αλλά και νοητικά.

Μέσα από πίνακες ζωγραφικής, μνημεία όπως οι Πυραμίδες της Αιγύπτου και αντικείμενα της καθημερινής ζωής, εισάγουμε τα γεωμετρικά σχήματα και τα στερεά σώματα. Οι μαθητές ανοίγοντας κουτιά από την καθημερινή ζωή ανακαλύπτουν τα αναπτύγματα των στερεών σωμάτων. Ασκούνται σε χαράξεις με το χάρακα και το διαβήτη και χρησιμοποιούν το γνώμονα για να ελέγχουν τις ορθές γωνίες.

Οι οπτικές διεργασίες της ανάλυσης και της σύνθεσης των γεωμετρικών σχημάτων είναι πολύ σημαντικές για το μάθημα της γεωμετρίας. Αυτές οι οπτικές διεργασίες εφαρμόζονται πολύ σε δραστηριότητες των παζλ, των πλακόστρωτων και των μωσαϊκών. Τα παιχνίδια του παζλ και του τάγκραμ που συναντούμε στην καθημερινή ζωή του παιδιού είναι ευχάριστα και πολύ ουσιαστικά για την ανάπτυξη γεωμετρικών οπτικών ικανοτήτων. Η σύνθεση πλακόστρωτων και η ανάλυση μωσαϊκών μας συνδέουν με την τέχνη και την παράδοση.

Στην τάξη αυτή διδάσκουμε την αξονική συμμετρία, την οποία ήδη οι μαθητές γνώρισαν και στις προηγούμενες τάξεις. Μέσα από διπλώσεις και κοψίματα σε χαρτί αλλά και ιστορικά έργα τέχνης φέρνουμε τους μαθητές σε μια εμπειρική επαφή με τη συμμετρία. Προτείνουμε στους μαθητές δραστηριότητες με στόχο να διαπιστώσουν εάν δύο σχήματα είναι συμμετρικά ως προς ένα άξονα. Τους οδηγούμε επίσης στο να κατασκευάσουν ή να συμπληρώσουν, σε τετραγωνισμένο χαρτί, ένα συμμετρικό σχήμα.