Οι τυπικές γραπτές πράξεις (αλγόριθμοι)

Η λογική που ακολουθούμε στη διδασκαλία των τυπικών γραπτών πράξεων (των αλγόριθμων) είναι ότι αποτελούν το τελευταίο στάδιο μιας πορείας στη διδασκαλία. Στην πορεία αυτή αφήνουμε τους μαθητές να εκφράσουν τις άτυπες στρατηγικές υπολογισμού και να εξασκηθούν στους νοερούς υπολογισμούς. Στο τέλος παρουσιάζονται οι αλγόριθμοι σαν μια φυσιολογική κατάληξη. Με τους αλγόριθμους οι μαθητές αντιμετωπίζουν πράξεις τις οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν με το νοερό υπολογισμό. Στην τάξη αυτή, ο καινούργιος αλγόριθμος που παρουσιάζεται είναι ο αλγόριθμος του πολλαπλασιασμού.


Comments are closed.

Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, 2011