Λύση προβλήματος

Η λύση προβλήματος κατέχει σημαντική θέση στο υλικό που προτείνουμε. Εκτός από τα κεφάλαια που αναφέρονται αποκλειστικά στη λύση προβλήματος υπάρχουν και στα άλλα κεφάλαια πολλά προβλήματα.

Χρησιμοποιούμε τις προβληματικές καταστάσεις ή διδακτικές καταστάσεις -όπως εννοείται ο όρος στη γαλλική Διδακτική (G. Brousseau, 1986)- για να εισάγουμε καινούριες έννοιες.

Προτείνουμε προβλήματα έρευνας και επιδιώκουμε μακροπρόθεσμους στόχους μάθησης, οι οποίοι σχετίζονται με διάφορες πλευρές της μαθηματικής και γενικότερα της λογικής σκέψης. Τέτοιος στόχος είναι η παγίωση μαθηματικών συνηθειών και συμπεριφορών, όπως η ικανότητα οργανωμένης και μεθοδικής έρευνας κτλ. Στα προβλήματα αυτά η λύση για το μαθητή δεν είναι άμεση, απαιτείται χρόνος και έρευνα από την πλευρά του. Πρέπει να δοκιμάσει κάποιες λύσεις, να αναθεωρήσει αν είναι λανθασμένες (μέθοδος δοκιμής-πλάνης), να σκεφτεί, να ξαναοργανώσει τις λύσεις πηγαίνοντας εμπρός και πίσω.

Στο βιβλίο εμπεριέχονται αρκετά προβλήματα με πολλές λύσεις για να ασκήσουμε τους μαθητές αφενός στο να ερευνούν και να σκέφτονται σε ένα πρόβλημα, και αφετέρου, στο να συνηθίσουν στο γεγονός ότι, τα προβλήματα δεν έχουν πάντοτε μόνο μια λύση. Σε πολλές περιπτώσεις καλούμε τους μαθητές να αναπαραστήσουν ζωγραφίζοντας τα δεδομένα του προβλήματος και τις λύσεις που προτείνουν. Με αυτόν τον τρόπο ο μαθητής συνηθίζει να αναπαριστά εικονικά τις σκέψεις του.

Μεγάλη σημασία στη διαδικασία λύσης προβλήματος έχει η επιλογή του περιεχόμενου του προβλήματος, και ο τρόπος παρουσίασης των δεδομένων. Σ’αυτόν τον τομέα η διδασκαλία που προτείνουμε παρουσιάζει πολλές καινοτομίες. Εμείς στα προβλήματα προτείνουμε καταστάσεις οι οποίες αναφέρονται στη σύγχρονη καθημερινή ζωή του παιδιού και προσπαθούμε να είναι τέτοιες ώστε να ενεργοποιούν το ενδιαφέρον του για να ασχοληθεί με το πρόβλημα. Στα πλαίσια μιας ρεαλιστικής λογικής για τη διδασκαλία των μαθηματικών, δηλαδή, μιας διδασκαλίας που θα μειώνει το χάσμα μεταξύ των σχολικών μαθηματικών και των μαθηματικών έξω από το σχολείο, προτείνουμε προβλήματα τα οποία στην εκφώνησή τους παρουσιάζουν σύνθετες εικόνες από την καθημερινή ζωή. Σ’αυτά τα προβλήματα οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα που τίθενται πάνω στις εικόνες αυτές. Η διδακτική αξία των προβλημάτων αυτού του είδους είναι πολλαπλή. Οι μαθητές ασκούνται στο να αντιμετωπίζουν και να μοντελοποιούν πραγματικές καταστάσεις της καθημερινότητας. Ασκούνται στο να διαβάζουν και να ερμηνεύουν εικόνες από τις οποίες συλλέγουν και επεξεργάζονται δεδομένα ανάμεσα σε ένα πλήθος πληροφοριών που παρουσιάζονται στην εικόνα.

Μια άλλη κατηγορία προβλημάτων είναι αυτή κατά την οποία δίνεται η εκφώνηση με κείμενο ή εικονογραφημένα. Εδώ οι ερωτήσεις τίθενται στους μαθητές έτσι ώστε κάποιες να απαντώνται αλλά και κάποιες να μην μπορούν να απαντηθούν με βάση τα δεδομένα της εκφώνησης. Με τα προβλήματα αυτού του είδους ασκούνται οι μαθητές τόσο στο να διαβάζουν με προσοχή και να επεξεργάζονται τα δεδομένα της εκφώνησης. Επιπλέον συνειδητοποιούν ότι τα δεδομένα της εκφώνησης ενός προβλήματος περιγράφουν μια συγκεκριμένη και πεπερασμένη κατάσταση.


Comments are closed.

Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, 2011