2η Επιστολή

2η Επιστολή προς τους εκπαιδευτικούς και γονείς Μετά την πρώτη επιστολή, η οποία  αναφερόταν στους νοερούς υπολογισμούς, ως θέμα της δεύτερης επιστολής επιλέχθηκε η προπαίδεια, που σχετίζεται άμεσα με τους νοερούς υπολογισμούς, καθώς ανήκει στον ίδιο χώρο. Η διδασκαλία της προπαίδειας, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα, ξεκινά … Συνεχίστε να διαβάζετε το 2η Επιστολή.