2η Επιστολή

epistolh2

2η Επιστολή προς τους εκπαιδευτικούς και γονείς

Μετά την πρώτη επιστολή, η οποία  αναφερόταν στους νοερούς υπολογισμούς, ως θέμα της δεύτερης επιστολής επιλέχθηκε η προπαίδεια, που σχετίζεται άμεσα με τους νοερούς υπολογισμούς, καθώς ανήκει στον ίδιο χώρο. Η διδασκαλία της προπαίδειας, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα, ξεκινά στη Δευτέρα και ολοκληρώνεται στην Τρίτη Δημοτικού. Η μάθηση της προπαίδειας αποτελεί ένα θέμα σημαντικό που απασχολεί εκπαιδευτικούς και γονείς, καθώς τα γινόμενά της αποτελούν τη βάση για την εκτέλεση πολλαπλασιασμών με μεγαλύτερους αριθμούς, αλλά και για την εκτέλεση διάφορων υπολογισμών και εκτιμήσεων στα πλαίσια της καθημερινής ζωής.

Στην επιστολή αυτή θα επιχειρήσουμε, με βάση τα γνωστικά χαρακτηριστικά της προπαίδειας, να αναλύσουμε διδακτικά το θέμα και να δώσουμε οδηγίες σε εκπαιδευτικούς και γονείς, με στόχο τη βελτίωση της διδασκαλίας και μάθησης της προπαίδειας

Συνημμένα