Κώστας Νικολαντωνάκης

Ο Κωνσταντίνος Νικολαντωνάκης είναι επίκουρος καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα) με αντικείμενο: Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διδάσκει τα αντικείμενα των Μαθηματικών, Ιστορίας των Μαθηματικών και Μαθηματικής Εκπαίδευσης και Επιστημολογίας. Έχει λάβει το Πτυχίο των Μαθηματικών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το D.E.A. και το Διδακτορικό του Δίπλωμα στην Επιστημολογία, Ιστορία των Θετικών Επιστημών και της Τεχνολογίας από το Πανεπιστήμιο Paris-7 DenisDiderot. Έχει διδάξει για πολλά έτη με το ΠΔ 407/80 μαθήματα σχετικά με την Διδακτική των Μαθηματικών, την Ιστορία των Μαθηματικών και τις σχέσεις με την Μαθηματική Εκπαίδευση, Ιστορίας της Τεχνολογίας. Έχει εργαστεί για πολλά έτη στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ως Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών και Εθνικών Προγραμμάτων καθώς και ως Υπεύθυνος για την ανάπτυξη του εκθεσιακού πεδίου που αφορά την Τεχνολογία και την Επιστήμη των Αρχαίων Ελλήνων. Έχει συμμετέχει (με εκατοντάδες ώρες) σε προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πρόγραμμα Εξομοίωσης) στα Μαθηματικά και την Διδακτική των Μαθηματικών σε συνεργασία με τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας. Έχει συμμετέχει επίσης ως Υπεύθυνος της ομάδας για τα Μαθηματικά στο ερευνητικό Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ – ΥΠ.Ε.Π.Θ. με τίτλο: «Επιμόρφωση και Εξειδίκευση Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Δυσκολίες Μάθησης» με Φορέα Υλοποίησης το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Έχει Διδάξει για ένα έτος στο Γυμνάσιο της Ελληνογαλλικής σχολής Καλαμαρί. Έχει Συνεργαστεί, για πολλά έτη, με φορείς οι οποίοι ασχολούνται με εκλαΐκευση της επιστήμης σε σχολικό και εξωσχολικό περιβάλλον στη Γαλλία Συμμετέχει σε συνέδρια τα οποία διοργανώνονται στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό σε θέματα που σχετίζονται με την Ιστορία των Μαθηματικών και τις σχέσεις της με την Μαθηματική Εκπαίδευση και την Διδακτική των Μαθηματικών. Δημοσιεύει σε Πρακτικά των εν λόγω Συνεδρίων καθώς και σε Διεθνή περιοδικά των εν λόγω πεδίων. Η Διδακτορική του διατριβή με θέμα “Serenusd’ AntinoedanslatraditionApollonienneetArchimedienne” εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο PressesUniversitairesduSeptentrion στη Γαλλία.


Comments are closed.

Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, 2011