Ποιοι είμαστε

Μια ομάδα επιστημόνων, μαθηματικών, δασκάλων και μεταπτυχιακών φοιτητών εργάζεται, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Χαράλαμπου Λεμονίδη, στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Φλώρινας, για τον εκσυγχρονισμό της διδασκαλίας των Μαθηματικών. Η αντίληψη μας για την διδασκαλία των μαθηματικών εκφράζεται με την επωνυμία «Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής».

Οι βασικές αντιλήψεις και οι αρχές μας για τη διδασκαλία και τη μάθηση των μαθηματικών παρουσιάζονται στο σύνδεσμο της σελίδας: Αρχές των Μαθηματικών της Φύσης και της Ζωής.

Οι δραστηριότητες της ομάδας μας άρχισαν το 1992-93 με διάφορες έρευνες και δημοσιεύματα σχετικά με τη μάθηση των μαθηματικών στο νηπιαγωγείο και τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Από το 1996-97 αρχίσαμε την κατασκευή νέου εκπαιδευτικού υλικού (νέα βιβλία για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού) το οποίο διδάσκαμε πειραματικά σε σχολεία της Φλώρινας και μετέπειτα της Θεσσαλονίκης. Την περίοδο αυτή ο Χ. Λεμονίδης συμμετείχε σε ομάδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τη σύνταξη του νέου Αναλυτικού Προγράμματος του Δημοτικού Σχολείου. Έγιναν αποδεκτές και ενσωματώθηκαν στα νέα Προγράμματα πολλές καινοτομίες και αλλαγές που προτείναμε, τόσο στα περιεχόμενα, όσο και στη διδασκαλία των μαθηματικών.

Από το σχολικό έτος 2006-2007 διδάσκονται στα σχολεία τα βιβλία των Μαθηματικών της Α’ και Γ’ τάξης με την επωνυμία «Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής». Τα βιβλία αυτά, όπως προαναφέραμε, δοκιμάζονταν πειραματικά και βελτιώνονταν για τουλάχιστον δέκα χρόνια, πριν από την επίσημη εφαρμογή τους.

Μέσα στη λογική των Μαθηματικών της Φύσης και της Ζωής βρίσκει έκφραση και η αντίληψη του αριθμητισμού που εφαρμόζεται στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ). Τα ΣΔΕ είναι σχολεία ενηλίκων, όπου η διδασκαλία πραγματοποιείται σύμφωνα με τη μοντέρνα λογική των Γραμματισμών. Στα μαθηματικά εφαρμόζεται ο αριθμητικός γραμματισμός ή αριθμητισμός (numeracy).

Από το 2005 πραγματοποιείται ο διαγωνισμός των Μαθηματικών της Φύσης και της Ζωής στα Δημοτικά Σχολεία πόλεων της Δυτικής Μακεδονίας. Στόχος του διαγωνισμού αυτού είναι να δημιουργήσει θετική στάση και να ενημερώσει μαθητές και γονείς για τα Μαθηματικά και την ιστορία τους.

Φιλοδοξούμε να εμπλουτίσουμε και να ενεργοποιήσουμε το σύνδεσμο της σελίδας: Μαθηματικά και γονείς, για να επικοινωνούμε και να ενημερώνουμε τους γονείς, σε θέματα σχετικά με την υποστήριξη των παιδιών τους στη μάθηση των Μαθηματικών.

Η ομάδα μας συνεχίζει να πραγματοποιεί και να διευρύνει το χώρο των ερευνών της σε θέματα όπως: Η αντίληψη της βιωματικότητας στη διδασκαλία των Μαθηματικών, η ιστορία και ο πολιτισμός στη διδασκαλία των μαθηματικών, η χρήση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία των μαθηματικών, η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, η συμμετοχή των γονέων στη διδασκαλία των μαθηματικών, οι μαθησιακές δυσκολίες στα Μαθηματικά, κ.ά.

Υλοποιούμε και φιλοδοξούμε να επεκτείνουμε κοινωνικές δραστηριότητες σχετικά με τα Μαθηματικά όπως είναι: ο διαγωνισμός των Μαθηματικών της Φύσης και της Ζωής, η ενεργοποίηση και ενημέρωση των γονέων σχετικά με την υποστήριξη των παιδιών τους στη μάθηση των μαθηματικών, κ.ά.