Σύνδεσμοι

Δίκτυο Eκπαιδευτικών των Μαθηματικών της Φύσης και της Ζωής

https://mathslifeforum.eled.uowm.gr/

Κύριος στόχος του forum αυτού είναι να επικοινωνεί και να διασπείρει τα αποτελέσματα της έρευνας που παράγονται στο εργαστήριο των Μαθηματικών της Φύσης και της Ζωής του ΠΔΜ στην καθημερινή πράξη της εκπαίδευσης. Μέσω αυτού του δικτύου επιδιώκουμε την επιμόρφωση – ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας των μαθηματικών και ωφελούνται οι μαθητές από μια πιο σύγχρονη και ποιοτική διδασκαλία.

Σελίδα στο Facebook των Μαθηματικών της Φύσης και της Ζωής

https://www.facebook.com/groups/202518184391

Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτική των Μαθηματικών»

https://mathmast.uowm.gr/

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο συνεργάστηκαν και δημιούργησαν το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με ειδίκευση «Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτική των Μαθηματικών» που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Σελίδες από διεθνή Αναλυτικά Προγράμματα

Αμερικάνικο Πρόγραμμα Standards 2000
Τα Standards των Μαθηματικών είναι διαθέσιμα σε βιβλίο, έγγραφα ηλεκτρονικής μορφής PDF, καθώς και ηλεκτρονικά σχήματα υπερκειμένων. Η ηλεκτρονική έκδοση των Standards για τα σχολικά μαθηματικά (e-STANDARDS) περιλαμβάνει τα εργαλεία για να ενισχύσει την πλοήγηση του εγγράφου, καθώς επίσης και ένα πιό εκτενές σύνολο ηλεκτρονικών παραδειγμάτων (e-examples) για να φωτίσει και να διευρύνει τις ιδέες στο κείμενο. Το πλήρες σχέδιο των Standards βρίσκεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του NCTM.

Σχολή Freudenthal της Ολλανδίας
Περιέχει υλικό για τη διδασκαλία των Μαθηματικών

Το πρόγραμμα του Αριθμητισμού στην Αγγλία
Περιέχει παραδείγματα και στοιχεία από το πρόγραμμα της Αγγλίας

Το πρόγραμμα Every day Mathematics
Σύγχρονο Πρόγραμμα στο Σικάγο

STEM curriculum
Είναι ένα αναλυτικό πρόγραμμα το οποίο αποτελεί ουσιαστικά μια διαθεματική προσέγγιση των γνωστικών αντικειμένων Φυσικές Επιστήμες (Science) και Μαθηματικά με την υποστήριξη της Τεχνολογίας αλλά και της Μηχανικής (Engineering). To ακρώνυμο STEM είναι από τα αρχικά των γνωστικών αντικειμένων. Τα Μαθηματικά είναι στο πυρήνα του προγράμματος και χρησιμοποιούνται για να διερευνήσουν το φυσικό κόσμο αλλά και τις «ανθρώπινες κατασκευές».

Διεθνείς σελίδες για Διδασκαλία Μαθηματικών

Αμερικάνικη Μαθηματική Εταιρεία
Υπάρχουν πολλές πληροφορίες ειδικά για τους εκπαιδευτικούς των μαθηματικών. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αναλυτικά προγράμματα της Αμερικής (Standards 2000), δίνει παραδείγματα σύγχρονης διδασκαλίας και με την βοήθεια της νέας τεχνολογίας.

Math Forum
Περιέχει πληθώρα πληροφοριών για όλα τα επίπεδα και όλους τους εμπλεκόμενους με τα μαθηματικά. Έχει πληροφορίες για μαθητές, εκπαιδευτικούς, ερευνητές, γονείς. Στη σελίδα των εκπαιδευτικών μπορείτε να βρείτε σχέδια μαθήματος, δραστηριότητες στο διαδίκτυο και project, επικοινωνία με άλλους εκπαιδευτικούς κτλ

Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία
Δίνει πληροφορίες για την εταιρεία και τις εκδηλώσεις της και πολλές ασκήσεις.

Σελίδες με σχέδια μαθήματος

Lesson Plans
Υπάρχουν σχέδια μαθήματος στα Αγγλικά

The Math Forum
Υπάρχουν σχέδια μαθήματος στα Αγγλικά

Σελίδες για άλλα σχολικά βιβλία

Βιβλίο της ΣΤ τάξης
Υποστηρίζει το βιβλίο της ΣΤ τάξης

Σελίδες σχετικές με την Ιστορία των Μαθηματικών

Links to information on Number Systems
Δίνει διευθύνσεις για σελίδες σχετικές με τα συστήματα αρίθμησης.

Wonders of Ancient Greek Mathematics
Παρουσιάζει γεωμετρικά προβλήματα τα οποία διατυπώθη­καν και επιλύθηκαν στα αρχαία Ελληνικά μαθηματικά.

Euclid’s Geometry: History and Practice
Υπάρχει υλικό για τη διδασκαλία σχετικό με τα Στοιχεία του Ευκλείδη.

Teaching with original historical sources in Mathematics
Υπάρχουν κείμενα σχετικά με την ιστορία των μαθηματικών και τη χρήση της στη διδασκαλία.

Σελίδες και υλικό με Μαθηματικά Φύση και Πολιτισμό

Μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση για τη χρυσή τομή στα Μαθηματικά τη Φύση και την Τεχνη