Το πρόβλημα της εβδομάδας

Κάθε 15 μέρες σ’ αυτή τη σελίδα δημοσιεύεται το πρόβλημα της εβδομάδας.
Τα προβλήματα απευθύνονται κυρίως σε μαθητές Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού, αλλά καθένας μπορεί να δοκιμάσει!